Wydział Kadr Organizacji i Nadzoru

bryg. Teresa Czerwińska

bryg. Teresa Czerwińska

Stanowisko: Naczelnik Wydziału Kadr Organizacji i Nadzoru

Tel: 41 36 53 240

Pokój: 111 (I piętro)

bryg. Sylwester Krzeszowski

bryg. Sylwester Krzeszowski

Stanowisko: Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Organizacji i Nadzoru

Tel: 41 36 53 241

Pokój: 102 (I piętro)

Wydział Operacyjny

bryg. Marcin Nyga

bryg. Marcin Nyga

Stanowisko: Naczelnik Wydziału Operacyjnego

Tel: 41 36 53 220

Pokój: 403 (IV piętro)

st. kpt. Michał Pająk

st. kpt. Michał Pająk

Stanowisko: Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego

Tel: 41 36 53 221

Pokój: 407 (IV piętro)

Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

bryg. Sławomir Pietrzykowski

bryg. Sławomir Pietrzykowski

Stanowisko: Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego

Tel: 41 36 53 230

Pokój: 413 (IV piętro)

mł. bryg. Grzegorz Mróz

mł. bryg. Grzegorz Mróz

Stanowisko: Zastępca Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego

Tel: 41 36 53 231

Pokój: 414 (IV piętro)

Wydział Finansów

mł. bryg. Małgorzata Rogowska

mł. bryg. Małgorzata Rogowska

Stanowisko: Główny Księgowy

Tel: 41 36 53 280

Pokój: 214 (II piętro)

Wydział Logistyki

mł. bryg. Michał Głowacki

mł. bryg. Michał Głowacki

Stanowisko: Naczelnik Wydziału Logistyki

Tel: 41 36 53 250

Pokój: 205 A (II piętro)

bryg. Grzegorz Łochowski

bryg. Grzegorz Łochowski

Stanowisko: Zastępca Naczelnika Wydziału Logistyki

Tel: 41 36 53 251

Pokój: 212 (II piętro)

Wydział Informatyki i Łączności

bryg. Jakub Kubicki

bryg. Jakub Kubicki

Stanowisko: Naczelnik Wydziału Informatyki i Łączności

Tel: 41 36 53 270

Pokój: 303 (III piętro)

Ośrodek szkolenia

bryg. Jan Brożyna

bryg. Jan Brożyna

Stanowisko: Naczelnik Ośrodka Szkolenia

Tel: 41 36 53 290

Pokój: 205 (II piętro)

bryg. Adam Zaborowski

bryg. Adam Zaborowski

Stanowisko: Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia

Tel: 41 36 53 291

Pokój: 205 (II piętro)

Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony danych osobowych

 Edyta Kucel

Edyta Kucel

Stanowisko: Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony danych osobowych

Tel: 41 36 53 226

Pokój: 402 (IV piętro)

Samodzielne stanowisko pracy ds. pomocy prawnej

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 8

Odwiedzin od 28.12.2018 258885

* *