Podziękowanie Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Malmurzynie za pomoc w organizacji uroczystości 50 lecia jednostki