Podziękowanie Komendanta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych za pokaz działania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego