Podziękowanie Dowódcy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej za współpracę