Podziękowanie Wojewody Świętokrzyskiego za współudział w akcji honorowego oddawania krwi