Podziękowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurozwękach za umożliwienie wizyty w strażnicy PSP