Podziękowanie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych za pomoc i wsparcie przy organizacji uroczystości