Podziękowanie MIVA Polska - Mission Vehicle Association Poland za pomoc w organizacji festynu