Podziękowanie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za współorganizację przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego