Podziękowanie Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "ZAWISZA" za pomoc przy ewakuacji obozu