Podziękowanie Wojewody Świętokrzyskiego za udział w akcji honorowego oddawania krwi