Podziękowanie Wojewody Świętokrzyskiego za pomoc przy organizacji obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112