2020-07-31 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka

W dniach 27, 28, 29 sierpnia 2020 roku jednostka ratowniczo – gaśnicza w Kazimierzy Wielkiej, uczestniczyła w ćwiczeniach taktyczno bojowych na obiekcie Kościoła Parafialnego pw. Świętego Michała Archanioła w Sokolinie. Pierwszy etap ćwiczeń pozwolił strażakom ze wszystkich zmian służbowych zapoznać się charakterystyką kościoła, zagrożeniami jakie mogą w nim wystąpić oraz ilością zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdujących się na obiekcie. Praktyczna część ćwiczeń (rozwinięcie bojowe), które zostało przeprowadzone 28 sierpnia br. pozwoliło ratownikom w pełni sprawdzić procedury i metody postępowania podczas działań ratowniczo – gaśniczych na tego typu obiektach, doskonalić elementy dowodzenia oraz umiejętność organizacji łączności. Strażacy sprawdzili również możliwość podjazdu dla samochodów gaśniczych i specjalnych, rozstawienie podnośnika oraz dokonali rozpoznania zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych.

Opracowanie: mł. bryg. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: źródło własne JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 249

Odwiedzin od 28.12.2018 226128

* W dniu 05.08.2020 r. ok. godz. 19:30 w msc. Nieskurzów, pow. opatowski na drodze krajowej DK74 doszło do wypadku z udziałem 2 samochodów ciężarowych i 1 sam. osobowego. W wyniku zaistniałego zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 1.08.2020 r. ok. godz. 14:10 w msc. Osiek, powiat staszowski, doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Pojazdami łącznie podróżowało 8 osób, które zostały ranne. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 30.07.2020 roku o godz. 21. 44 samochód osobowy wypadł z jezdni. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu kierowcy. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej. * *