2020-03-25 | Jednostka: KP PSP Pińczów

24 marca 2020 roku stanowisko kierowania komendanta powiatowego PSP w Pińczowie w ramach zadań przewidzianych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej związanych z zagrożeniem koronawirusem Covid-19, zadysponowało zastęp z jednostki OSP Chruścice do dostarczenia pakietów żywnościowych dla osób objętych kwarantanną na terenie gminy Pińczów. Strażacy pobrali żywność z wyznaczonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów placówki i dostarczyli ją pod wskazany adres. Dowożenie pakietów żywnościowych będzie kontynuowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi w tym zakresie przez włodarzy poszczególnych gmin.
Wspominana Jednostka OSP Chruście jest jedną z 10 jednostek OSP z terenu powiatu pińczowskiego wytypowanych do dostarczania pakietów żywnościowych w ramach działań związanych z koronawirusem.  Przed rozpoczęciem ww. działań druhowie z wytypowanych jednostek OSP zapoznali się z materiałami szkoleniowymi w zakresie postępowania w działaniach związanych z koronawirusem m.in. filmem instruktażowym, który obrazuje właściwy sposób postępowania druhów przy dostarczaniu pakietu oraz wytycznymi dla druhów OSP podczas działań ratowniczych i pomocniczych związanych z koronawirusem.
Zabezpieczenie strażaków w postaci środków ochrony indywidualnej (gogle ochronne, maseczki z filtrem FFP2, rękawiczki nitrylowe) oraz środki do dezynfekcji rąk i sprzętu zostały przekazane jednostkom przewidzianym do przedmiotowych działań przez Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.

Opracowanie: kpt. Mateusz Tarka, KP PSP w Pińczowie
Zdjęcia: OSP Chruścice

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 126

Odwiedzin od 28.12.2018 183757

* 01.04.2020 r. Zabłocie pow. kielecki. Około godziny 9.20 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Pojazdami podróżowały 3 osoby. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, usunęli rozlane płyny eksploatacyjne, odłączyli zasilanie pojazdów. Pogotowie Ratunkowe przebadało podróżujących, jedna osoba została przewieziona do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy Straży Pożarnej. 25.03.2020 r. Łączyn, pow. jędrzejowski. Około godziny 10:10 na drodze gminnej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało łącznie 4 osoby. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy jeden z podróżujących osób, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz dokonaniu sorpcji plamy płynów eksploatacyjnych. W wyniku zdarzenia jedna osoba została zabrana do szpitala. W działaniach udział brało 2 zastępy oraz inne służby. * 23.03.2020 r. Cedzyna, pow. kielecki. Około godziny 06:55 do SK KM PSP w Kielcach wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla. Działania zastępów Straży Pożarnej na miejscu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu atmosfery przy użyciu detektorów wielogazowych, stwierdzając tlenek węgla na poziomie 200 ppm. W budynku przebywały dwie osoby, które po przebadaniu przez ZRM zostały zabrane do szpitala. W działaniach udział brały 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * * * * * * *