2020-03-25 | Jednostka: KP PSP Pińczów

24 marca 2020 roku stanowisko kierowania komendanta powiatowego PSP w Pińczowie w ramach zadań przewidzianych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej związanych z zagrożeniem koronawirusem Covid-19, zadysponowało zastęp z jednostki OSP Chruścice do dostarczenia pakietów żywnościowych dla osób objętych kwarantanną na terenie gminy Pińczów. Strażacy pobrali żywność z wyznaczonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów placówki i dostarczyli ją pod wskazany adres. Dowożenie pakietów żywnościowych będzie kontynuowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi w tym zakresie przez włodarzy poszczególnych gmin.
Wspominana Jednostka OSP Chruście jest jedną z 10 jednostek OSP z terenu powiatu pińczowskiego wytypowanych do dostarczania pakietów żywnościowych w ramach działań związanych z koronawirusem.  Przed rozpoczęciem ww. działań druhowie z wytypowanych jednostek OSP zapoznali się z materiałami szkoleniowymi w zakresie postępowania w działaniach związanych z koronawirusem m.in. filmem instruktażowym, który obrazuje właściwy sposób postępowania druhów przy dostarczaniu pakietu oraz wytycznymi dla druhów OSP podczas działań ratowniczych i pomocniczych związanych z koronawirusem.
Zabezpieczenie strażaków w postaci środków ochrony indywidualnej (gogle ochronne, maseczki z filtrem FFP2, rękawiczki nitrylowe) oraz środki do dezynfekcji rąk i sprzętu zostały przekazane jednostkom przewidzianym do przedmiotowych działań przez Komendę Wojewódzką PSP w Kielcach za pośrednictwem Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie.

Opracowanie: kpt. Mateusz Tarka, KP PSP w Pińczowie
Zdjęcia: OSP Chruścice

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 17

Odwiedzin od 28.12.2018 241046

* 14.09.2020r. Kielce ul. Tarnowska . Około godziny 11:47 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia jedna osoba po zaopatrzeniu przez Pogotowie Ratunkowe, została zabrana do szpitala. Strażacy zabezpieczyli stronę techniczną zdarzenia. *