2019-12-02 | Jednostka: KPPSP Busko-Zdrój

W dniach 26 - 28 listopada 2019 roku wszystkie zmiany służbowe buskiej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w ramach dodatkowych zajęć z doskonalenia zawodowego, dzięki uprzejmości Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku - Zdroju odbyły cykl ćwiczeń na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się przy oś. Kazimierza Pułaskiego. Celem odbywających się ćwiczeń było sprawdzenie dróg dojazdowych oraz prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej w tego typu budynkach.

Zakres ćwiczeń obejmował sposoby rozwijania i prowadzenia linii gaśniczej po klatce schodowej z wykorzystaniem kasetonu wężowego W-52, linii wężowej prowadzonej w przestrzeni między schodami. Sprawdzono także możliwość dojazdu pojazdów gaśniczych, w tym możliwości sprawienia podnośnika hydraulicznego SH-23 oraz zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych. W ćwiczeniach udział wzięli również druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Mikułowic, gm. Busko-Zdrój.

Opracowanie: kpt. Paweł WILK

Zdjęcia: KP PSP Busko-Zdrój

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 2

Odwiedzin od 28.12.2018 140618

* 08.12.2019 r. Ossolin pow. sandomierski. Około godziny 08:30 doszło do zderzenia samochodu osobowego ze słupem telefonicznym. Po przybyciu na miejsce wypadku osoba kierująca znajdowała się w pojeździe. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do osoby poszkodowanej. Udzielono KPP (opatrunek głowy, założono kołnierz ortopedyczny, zabezpieczono przez utratą ciepła). Poszkodowanego wspólnie z ZRM wydobyto z pojazdu i przetransportowano do karetki, następnie poszkodowany został zabrany do szpitala na dalsze badania. W działaniach brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej. * 07.12.2019 r. Starachowice Aleja Niepodległości. Około godziny 14.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W samochodach podróżowały dwie osoby. Samochody blokowały jeden pas jezdni. Po przebadaniu poszkodowanych Pogotowie Ratunkowe zadecydowało o przewiezieniu jednego z nich do Szpitala. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach, sprawdzeniu pojazdów na obecność wycieku płynów eksploatacyjnych. W działaniach brały udział dwa zastępy Straży Pożarnej. * *