2019-11-07 | Jednostka: KP PSP Sandomierz

W godzinach nocnych 6 listopada 2019r. na obiekcie zbiornika z tlenem przy Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu zostały przeprowadzone ćwiczenia w ramach doskonalenia zawodowego dla strażaków JRG PSP Sandomierz, OSP Dwikozy, Złota i Obrazów. W trakcie ćwiczeń strażacy doskonalili prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w porze nocnej oraz udzielanie pomocy osobie poszkodowanej. Podczas zapoznania z obiektem pracownicy szpitala zapoznali strażaków z zagrożeniami mogącymi się pojawić w przypadku awarii zbiornika z tlenem oraz przedstawili umiejscowienie przeciwpożarowych wyłączników prądu, gazu i hydrantów zewnętrznych.

Opracowanie: kpt. Łukasz Zięba
Zdjęcia: archiwum KP PSP Sandomierz

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 28.12.2018 140621

* 08.12.2019 r. Ossolin pow. sandomierski. Około godziny 08:30 doszło do zderzenia samochodu osobowego ze słupem telefonicznym. Po przybyciu na miejsce wypadku osoba kierująca znajdowała się w pojeździe. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do osoby poszkodowanej. Udzielono KPP (opatrunek głowy, założono kołnierz ortopedyczny, zabezpieczono przez utratą ciepła). Poszkodowanego wspólnie z ZRM wydobyto z pojazdu i przetransportowano do karetki, następnie poszkodowany został zabrany do szpitala na dalsze badania. W działaniach brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej. * 07.12.2019 r. Starachowice Aleja Niepodległości. Około godziny 14.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W samochodach podróżowały dwie osoby. Samochody blokowały jeden pas jezdni. Po przebadaniu poszkodowanych Pogotowie Ratunkowe zadecydowało o przewiezieniu jednego z nich do Szpitala. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach, sprawdzeniu pojazdów na obecność wycieku płynów eksploatacyjnych. W działaniach brały udział dwa zastępy Straży Pożarnej. * *