2019-10-08 | Jednostka: KM PSP

4 października 2019 roku w miejscowości Łabędziów gmina Morawica zorganizowane zostały Gminne Ćwiczenia Zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizatorami przedsięwzięcia byli Urząd Miasta i Gminy Morawica oraz Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP w Morawicy.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godzinie 12: 00 zbiórką na parkingu obok zalewu w Łabędziowie.  Meldunek o gotowości do rozpoczęcia ćwiczeń złożył burmistrzowi komendant gminny OSP dh  Jerzy Rożkiewicz, po czym zastępy udały się w miejsce koncentracji sił i środków zlokalizowane na pobliskim parkingu.  Założenie do ćwiczeń opracowane zostało przez komendanta gminnego OSP i obejmowały trzy epizody.

I – Działania z zakresu ratownictwa wodnego w zakresie podstawowym prowadzone na akwenie wodnym z udziałem łodzi i pontonów,

II – Działania z zakresu ratownictwa technicznego prowadzone na parkingu, wypadek z udziałem samochodów osobowych w tym pożar jednego z nich.

III – Działania gaśnicze związane z pożarem lasu obok plaży, w działaniach realizowano przetłaczanie wody na znaczne odległości.

Zastępy OSP zostały podzielone na odcinki bojowe w ramach których realizowały zadania ratownicze zgodnie ze scenariuszem. Ćwiczenia przebiegały sprawnie i zgodnie z zasadami taktyki działań ratowniczo-gaśniczych.  

W ćwiczeniach brały udziały wszystkie jednostki z terenu Gminy Morawica, łącznie 13 zastępów OSP w tym 60 druhów. Zmagania ratowników obserwowali uczniowie ze szkół ponadpodstawowych z Morawicy w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa. Oceny realizowanych założeń dokonywali funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Ćwiczenia obserwowali również świętokrzyski komendant wojewódzki PSP bryg. Krzysztof Ciosek,  komendant miejski PSP w Kielcach bryg. Sławomir Karwat, oraz burmistrz Miasta i Gminy Morawica, którzy na zakończenie podziękowali organizatorom i uczestnikom ćwiczeń za trud włożony w organizację ćwiczeń i wyrazili nadzieję, że wiedza zdobyta w trakcie realizacji poszczególnych założeń zaprocentuje podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Opracował: st. kpt. Paweł Nyk

Zdjęcia: Archiwum KW PSP Kielce, KM PSP Kielce, bryg. Marcin Charuba

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 28

Odwiedzin od 28.12.2018 170239

* 25-02-2020r. Końskie. O godzinie 5. 50 doszło do pożaru poddasza budynku jednorodzinnego. Strażacy ugasili ogień podając 1 prąd wody. W wyniku zdarzenia budynek nie nadaję się do zamieszkania. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 5 zastępów Straży Pożarnej. 24-02-2020r. Na terenie woj. świętokrzyskiego odnotowano 205 interwencji JOP związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Najwięcej zdarzeń odnotowano w pow. kieleckim-44, buskim – 29, jędrzejowskim-29, włoszczowskim -19, staszowskim -17, kazimierskim-17, koneckim – 16. Zdarzenia dotyczą m.in: uszkodzeń na budynkach mieszkalnych - 41, na obiektach gospodarczych – 36. powalonych drzew -124 interwencje. Skutki wichur usuwało 316 zastępów/1341 strażaków. * * * * * * * * * * *