7 października 2019 r. w miejscowości Kołomań, gmina Zagnańsk, pow. kielecki, zostały przeprowadzone ćwiczenia ratownicze odwodów operacyjnych pk. „MAGISTRALA 2019”. Manewry te były kolejnymi z cyklu niezapowiedzianych ćwiczeń realizowanych na polecenie Komendanta Głównego PSP. W/w ćwiczenia zostały zorganizowane, przeprowadzone oraz ocenione przez funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach.

Celem ćwiczeń było sprawienie dwóch układów zasilających o długości: 3000 m oraz 1500 m wykorzystując warianty zawarte w Standardzie postępowania w zakresie budowy układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno-techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej COO ksrg przez jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu woj. świętokrzyskiego.

W ćwiczeniach wzięły udział wybrane siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów: kieleckiego, jędrzejowskiego, ostrowieckiego, starachowickiego, koneckiego, buskiego i włoszczowskiego (55 strażaków – 18 pojazdów pożarniczych, w tym 2 kontenery wężowe, 2 quady i SDŁ).

Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, którego dokonał st. bryg. Robert Sabat - Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Opracowanie: kpt. Kamil Ciepielewski, KW PSP w Kielcach
Zdjęcia: Archiwum KW PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 19

Odwiedzin od 28.12.2018 170230

* 25-02-2020r. Końskie. O godzinie 5. 50 doszło do pożaru poddasza budynku jednorodzinnego. Strażacy ugasili ogień podając 1 prąd wody. W wyniku zdarzenia budynek nie nadaję się do zamieszkania. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 5 zastępów Straży Pożarnej. 24-02-2020r. Na terenie woj. świętokrzyskiego odnotowano 205 interwencji JOP związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Najwięcej zdarzeń odnotowano w pow. kieleckim-44, buskim – 29, jędrzejowskim-29, włoszczowskim -19, staszowskim -17, kazimierskim-17, koneckim – 16. Zdarzenia dotyczą m.in: uszkodzeń na budynkach mieszkalnych - 41, na obiektach gospodarczych – 36. powalonych drzew -124 interwencje. Skutki wichur usuwało 316 zastępów/1341 strażaków. * * * * * * * * * * *