2019-10-08 | Jednostka: KP PSP Skarżysko-Kamienna

4 października 2019 roku w jednej z hal zakładu produkcyjnego Nofar w Mroczkowie w gminie Bliżyn dochodzi do uszkodzenia butli w wyniku czego jedna osoba traci przytomność, a niebezpieczny chlor wydostaje się do atmosfery. W położonym nieopodal Sołtykowie, gdzie ze starych budynków cegielni odzyskiwano stal, wyburzana konstrukcja przysypuje dwie osoby, a tuż obok piroman podpala las.

To opis zdarzeń, podczas których strażacy oraz druhowie z terenu powiatu skarżyskiego doskonalili swoje umiejętności. W założeniach do ćwiczeń przyjęto, że do zakładu omyłkowo przywieziono chlor, a w wyniku uszkodzenia zaworu zaczął on uwalniać się do atmosfery. Dla utrudnienia przyjęto, że doszło do uszkodzenia zbiornika z ksylenem. Jeden z pracowników został poszkodowany. Chmura gazowa rozprzestrzeniała się zgodnie z kierunkiem wiatru na okolicę. Do działań skierowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego Skarżysko wspomaganą przez zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Mroczkowa i Sorbina. Priorytetowym działaniem w tym przypadku była ewakuacja i udzielenie pomocy osobie poszkodowanej, a następnie przekazanie jej biorącemu udział w ćwiczeniach zespołowi ratownictwa medycznego. Równocześnie z tymi działaniami  ratownicy w ubraniach gazoszczelnych zlikwidowali przy pomocy specjalistycznego sprzętu niebezpieczny wyciek i zabezpieczyli uszkodzone zbiorniki. Od początku tych działań kontrolowano chmurę gazową dokonując pomiarów urządzeniami pomiarowymi oraz ograniczając jej rozprzestrzenianie się stosując rozproszone prądy wody i kurtyny wodne. 

W epizodzie związanym z katastrofą budowlaną konieczna była ewakuacja osób poszkodowanych z gruzowiska. Dwie osoby znajdujące się na gruzowisku wydobyli skarżyscy strażacy z PSP wspomagani przez Ochotniczą Straż Pożarną z Bliżyna. Szybkie wydobycie kolejnych dwóch poszkodowanych (całkowicie przysypanych manekinów z urządzeniami wytwarzającymi dźwięk) było możliwe dzięki zastosowaniu geofonów - specjalnego sprzętu, używanego przez grupy poszukiwawcze. Te działania prowadzone były przez Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo- Ratowniczą z Kielc. Żeby dostać się do poszkodowanych stosowano też przywiezione z Kielc specjalne podpory i zabezpieczenia znajdujące się na kontenerze inżynieryjnym, które minimalizowały możliwość zawalenia się całej konstrukcji budynku. Wszystkie osoby poszkodowane zostały wydobyte i przekazane zespołowi ratownictwa medycznego.

Pozostałe siły Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Skarżysku-Kamiennej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu skarżyskiego zaangażowane były w akcję gaszenia pożaru lasu. W tym przypadku zaopatrzenie wodne dla gaszących pożar zastępów zorganizowano z pobliskiego stawu, przetłaczając wodę przy użyciu pompy dużej wydajności do rozstawionego w pobliżu pożaru sztucznego zbiornika. Aby zapewnić ciągłość podawania wody wybudowano mierzącą prawie pół kilometra magistralę wodną.

Wszystkimi działaniami dowodził Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski wspomagany przez sztab akcji powołany w siedzibie OSP Mroczków. Pracami sztabu kierował Zastępca Komendanta Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej bryg. Andrzej Pyzik, a w jego skład oprócz pracowników komendy wchodzili przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, przedstawiciele zarządzania kryzysowego, Inspektoratu Wojewódzkiego i Powiatowego Nadzoru Budowlanego,  Inspekcji Ochrony środowiska, Policji oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W tym roku to były największe ćwiczenia z udziałem tak dużej liczby służb, inspekcji oraz instytucji współpracujących z Państwową Straż Pożarną. 

Ćwiczenia, w których udział brało ponad 100 osób, nadzorowane były przez zespół Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach na czele z Zastępcą Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robertem Sabatem. Obserwowane były przez specjalny zespół rozjemców z sąsiednich komend miejskiej i powiatowych PSP. Później dokonano krótkiego podsumowania ćwiczeń, głos zabrał z-ca komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat, komendant powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski oraz Wicestarosta powiatu skarżyskiego Anna Leżańska.

Na koniec komendant powiatowy zaprosił wszystkich uczestników na strażacką grochówkę.

Strażacy serdecznie dziękują Staroście Arturowi Berusowi oraz właścicielowi zakładu Nofar w Mroczkowie za udostępnienie terenu, na którym można było przeprowadzić ćwiczenia na tak dużą skalę.

Opracowanie: st. kpt. Piotr Łojek, KP PSP Skarżysko-Kamienna
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Skarżysko-Kamienna

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 45

Odwiedzin od 28.12.2018 170256

* 27-02-2020r. Sielpia Wielka, pow.konecki. O godzinie 9. 40 podczas prac budowlanych doszło do do zawalenia części istniejącej ściany fundamentowej budynku handlowo-usługowego.W wyniku zdarzenia częściowo przysypany został mężczyzna, który został uwolniony przez innego pracownika firmy. Po przyjeździe JOP zajęło się poszkodowanym. Przeprowadzono RKO przy pomocy urządzenia AED. Na miejsce przybył ZRM, który kontynuował RKO. Pomimo reanimacji lekarz o godz. 10.23 stwierdził zgon mężczyzny. W działaniach ratowniczych udział brały 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej. * 25-02-2020r. Końskie. O godzinie 5. 50 doszło do pożaru poddasza budynku jednorodzinnego. Strażacy ugasili ogień podając 1 prąd wody. W wyniku zdarzenia budynek nie nadaję się do zamieszkania. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 5 zastępów Straży Pożarnej. 24-02-2020r. Na terenie woj. świętokrzyskiego odnotowano 205 interwencji JOP związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Najwięcej zdarzeń odnotowano w pow. kieleckim-44, buskim – 29, jędrzejowskim-29, włoszczowskim -19, staszowskim -17, kazimierskim-17, koneckim – 16. Zdarzenia dotyczą m.in: uszkodzeń na budynkach mieszkalnych - 41, na obiektach gospodarczych – 36. powalonych drzew -124 interwencje. Skutki wichur usuwało 316 zastępów/1341 strażaków. * * * * * * * * * * *