2018-12-05 | Jednostka: KP PSP Jędrzejów

5 grudnia 2018 roku o godzinie 10:30 przeprowadzono ćwiczenia ratowniczo- gaśnicze z użyciem wydzielonych sił z terenu powiatu jędrzejowskiego. Miejscem ćwiczeń był kolejny odcinek drogi ekspresowej S7 planowany do oddania w użytkowanie w bieżącym miesiącu. Przewidzianym tematem do realizacji było prowadzenie akcji gaśniczej palących się drewnianych ekranów akustycznych. W akcji udział wzięły służby współdziałające tj. zarządca drogi i policja. Strażacy podjęli czynności skupiające się na szybkiej lokalizacji i ugaszeniu pożaru. Policja rozpoznając następstwa zdarzenia ustaliła, że pożar powstał przez podpalenie, a sprawca zdarzenia prawdopodobnie uzbrojony w narzędzia niebezpieczne zbiegł w stronę pobliskiego lasu. Policjanci wraz z psem tropiącym udali się na poszukiwania. Działania strażaków doprowadziły do ugaszenia palących się ekranów akustycznych, następnie przeprowadzono prace rozbiórkowe nadpalonych elementów. Funkcjonariusze policji ujęli zbiega i prowadzą dalsze czynności wyjaśniające. Zarządca drogi przejął miejsce akcji i podjął czynności mające na celu naprawę uszkodzonych drewnianych ekranów.

Ćwiczenia były okazją do sprawdzenia obowiązujących procedur ratowniczych oraz zasad w zakresie współpracy z innymi służbami takimi jak: policja i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ćwiczenia obserwował zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie bryg. Bogdan Niezgoda, który dokonał oceny prowadzonych działań gaśniczych.

W ćwiczenia udział wzięły 4 zastępy ratowniczo-gaśnicze (13 strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz 14 funkcjonariuszy policji.

Opracowanie:  kpt. Sylwester Delipacy
Zdjęcia: mł. kpt. Karol Błaszczyk

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 83

Odwiedzin od 28.12.2018 36073

* 23.03.2019r. W dniu dzisiejszym na terenie województwa świętokrzyskiego doszło do 111 pożarów traw na nieużytkach. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 213 zastępów oraz 1032 strażaków. 22.03.2019r. Kielce ul. Husarska. Około godziny 17:44 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało 6 osób. Strażacy wraz z Pogotowiem Ratunkowym udzielili pomocy medycznej poszkodowanym, równocześnie strażacy zabezpieczyli stronę techniczną zdarzenia poprzez odłączenie prądu w pojazdach, usunięciu płynów eksploatacyjnych, zabezpieczenie pojazdów. W działaniach brał udział 1 zastęp Straży Pożarnej. *