2018-10-10 | Jednostka: KP PSP Skarżysko-Kamienna

W dniu 9 października  2018 roku w godzinach przedpołudniowych na terenie Stacji PKP Skarżysko- Kamienna w okolicach górki rozrządowej odbyły się ćwiczenia powiatowe pk. „Kolej 2018”. Celem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników, gotowości operacyjno- technicznej jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu skarżyskiego, sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania różnych podmiotów i służb ratowniczych oraz doskonalenie procedur związanych z usuwaniem realnych  zagrożeń. W założeniach do ćwiczeń przyjęto 3 epizody, które miały w jak najwiarygodniejszy sposób odzwierciedlać zdarzenia i  zagrożenia mogące wystąpić na terenie Stacji PKP Skarżysko- Kamienna.

Epizod I - zdarzenie masowe

W pobliżu stacji kolejowej PKP w Skarżysku- Kamiennej dochodzi do zderzenia pociągu osobowego ze składem towarowym. W wyniku zderzenia pociągów w składzie osobowym zostaje rannych łącznie 20 pasażerów, a jedna osoba zostaje uwięziona pod pociągiem i ciężko ranny zostaje maszynista. Na miejsce oprócz sił i środków będących do dyspozycji SK KP Skarżysko- Kamienna zachodzi potrzeba niezwłocznego zadysponowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Kielce” oraz pociągu ratowniczego.

Epizod II – chemia

Po zderzeniu pociągów i przeprowadzeniu rozpoznania okazuje się, że uszkodzeniu uległa jedna z cystern w składzie towarowym. Prawdopodobnie w cysternie transportowany jest kwas solny. W wyniku uderzenia rozerwał się płaszcz zbiornika w połowie jego wysokości. W trakcie uderzenia obu pociągów w pierwszej  cysternie składu towarowego powstał nieregularny otwór na wysokości około połowy cysterny. Substancja z cysterny wydostaje się na torowisko. Przybliżona wielkość uszkodzenia płaszcza cysterny to pęknięcie spawu długości ok. 25 cm. Szybkość wypływu medium z cysterny wynosi ok. 50 l/min. Istnieje prawdopodobieństw przedostania się wyciekającej substancji do przepływającej rzeki Oleśnicy. 

Epizod III - pożar budynku maszynowni

W trakcie prowadzenia akcji związanej ze zderzeniem pociągów osobowego i towarowego dochodzi do pożaru jednego z budynków kolejowych w pobliżu miejsca katastrofy. Podczas przeglądu serwisowego infrastruktury zasilającej bocznice kolejowe zapala się olej hydrauliczny w zbiornikach w maszynowni. Zagrożony jest sam budynek w którym powstał pożar oraz 2 zbiorniki zewnętrzne połączone rurociągami z maszynownią o pojemności 8 m3 każdy jak i sąsiedni budynek nastawni. W wyniku pożaru maszynowni  poszkodowane zostają dwie osoby.

Do pomocy kierującemu działaniami ratowniczymi na bazie komendy powiatowej został utworzony sztab akcji, w którego składzie znaleźli się funkcjonariusze komendy, przedstawiciele służb i instytucji z terenu powiatu.  Zadaniem sztabu akcji  była pomoc w wypracowaniu koncepcji prowadzenia działań ratowniczych, koordynacja sił i środków przybyłych na miejsce akcji, zabezpieczenie prawidłowej łączności na potrzeby ćwiczeń, współpraca ze służbami kolejowymi, policji, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i medycznymi.

W ćwiczeniach trwających ponad 4 godziny udział wzięło ponad 100 ratowników PSP i OSP. Komendant Powiatowy st. bryg. Marcin Machowski, który jednocześnie kierował działaniami strażaków na wszystkich epizodach, na zbiórce podsumowującej ćwiczenia podziękował  uczestnikom za zaangażowanie i profesjonalizm,  a także organizatorom i osobą czuwającym na bezpieczeństwem przebiegu manewrów.

Szczególne podziękowania na podsumowaniu komendant Machowski skierował do współorganizatorów ćwiczeń tj. Dyrekcji PKP PLK Odział Skarżysko- Kamienna oraz Przewozów Regionalnych z siedzibą w Kielcach i służb ratowniczych PKP, osób biorących czynny udział w pracach sztabu akcji oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, z której to szkoły uczestniczyła młodzież spełniająca role pozorantów w czasie ćwiczeń.

 

Opracował: kpt. Arkadiusz Sobczyk - KP PSP Skarżysko-Kamienna

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Skarżysko-Kamienna

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 16.10.2018r. Kielce, ul. 1 Maja. O godzinie 10:36 doszło do wypadku z udziałem 2 samochodów osobowych którymi łącznie podróżowało 3 osoby. Po przebadaniu dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala na dalsze badania. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej oraz inne służby. * 15.10.2018 r. Topola pow. kazimierski. O godzinie 18. 40 doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym. Działania strażaków polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy dwóm mężczyznom kierującym pojazdami oraz usunięciu skutków wypadku. W działaniach ratowniczych udział brały 3 zastępy straży pożarnej. 14.10.2018 r. Pińczów ul. Nowowiejska. Około godziny 12:09 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych (Peugeot 206, Skoda Fabia, Renault Thalia), oraz motocyklu marki Suzuki. Na miejscu ZRM udzielał pomocy medycznej kierującemu motocyklem, który został zabrany na dalsze badania do Szpitala Powiatowego. Inne osoby biorące udział w zdarzeniu nie zgłaszały żadnych dolegliwości. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przeprowadzeniu sorpcji rozlanych płynów eksploatacyjnych, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz zakręceniu instalacji LPG w samochodach (Skoda Fabia, Renault Thalia). W akcji brały udział 2 zastępy straży pożarnej, policja i ZRM. * * * * * * * * * * * * *