2018-10-10 | Jednostka: KP PSP Skarżysko-Kamienna

W dniu 9 października  2018 roku w godzinach przedpołudniowych na terenie Stacji PKP Skarżysko- Kamienna w okolicach górki rozrządowej odbyły się ćwiczenia powiatowe pk. „Kolej 2018”. Celem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników, gotowości operacyjno- technicznej jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu skarżyskiego, sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania różnych podmiotów i służb ratowniczych oraz doskonalenie procedur związanych z usuwaniem realnych  zagrożeń. W założeniach do ćwiczeń przyjęto 3 epizody, które miały w jak najwiarygodniejszy sposób odzwierciedlać zdarzenia i  zagrożenia mogące wystąpić na terenie Stacji PKP Skarżysko- Kamienna.

Epizod I - zdarzenie masowe

W pobliżu stacji kolejowej PKP w Skarżysku- Kamiennej dochodzi do zderzenia pociągu osobowego ze składem towarowym. W wyniku zderzenia pociągów w składzie osobowym zostaje rannych łącznie 20 pasażerów, a jedna osoba zostaje uwięziona pod pociągiem i ciężko ranny zostaje maszynista. Na miejsce oprócz sił i środków będących do dyspozycji SK KP Skarżysko- Kamienna zachodzi potrzeba niezwłocznego zadysponowania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Kielce” oraz pociągu ratowniczego.

Epizod II – chemia

Po zderzeniu pociągów i przeprowadzeniu rozpoznania okazuje się, że uszkodzeniu uległa jedna z cystern w składzie towarowym. Prawdopodobnie w cysternie transportowany jest kwas solny. W wyniku uderzenia rozerwał się płaszcz zbiornika w połowie jego wysokości. W trakcie uderzenia obu pociągów w pierwszej  cysternie składu towarowego powstał nieregularny otwór na wysokości około połowy cysterny. Substancja z cysterny wydostaje się na torowisko. Przybliżona wielkość uszkodzenia płaszcza cysterny to pęknięcie spawu długości ok. 25 cm. Szybkość wypływu medium z cysterny wynosi ok. 50 l/min. Istnieje prawdopodobieństw przedostania się wyciekającej substancji do przepływającej rzeki Oleśnicy. 

Epizod III - pożar budynku maszynowni

W trakcie prowadzenia akcji związanej ze zderzeniem pociągów osobowego i towarowego dochodzi do pożaru jednego z budynków kolejowych w pobliżu miejsca katastrofy. Podczas przeglądu serwisowego infrastruktury zasilającej bocznice kolejowe zapala się olej hydrauliczny w zbiornikach w maszynowni. Zagrożony jest sam budynek w którym powstał pożar oraz 2 zbiorniki zewnętrzne połączone rurociągami z maszynownią o pojemności 8 m3 każdy jak i sąsiedni budynek nastawni. W wyniku pożaru maszynowni  poszkodowane zostają dwie osoby.

Do pomocy kierującemu działaniami ratowniczymi na bazie komendy powiatowej został utworzony sztab akcji, w którego składzie znaleźli się funkcjonariusze komendy, przedstawiciele służb i instytucji z terenu powiatu.  Zadaniem sztabu akcji  była pomoc w wypracowaniu koncepcji prowadzenia działań ratowniczych, koordynacja sił i środków przybyłych na miejsce akcji, zabezpieczenie prawidłowej łączności na potrzeby ćwiczeń, współpraca ze służbami kolejowymi, policji, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i medycznymi.

W ćwiczeniach trwających ponad 4 godziny udział wzięło ponad 100 ratowników PSP i OSP. Komendant Powiatowy st. bryg. Marcin Machowski, który jednocześnie kierował działaniami strażaków na wszystkich epizodach, na zbiórce podsumowującej ćwiczenia podziękował  uczestnikom za zaangażowanie i profesjonalizm,  a także organizatorom i osobą czuwającym na bezpieczeństwem przebiegu manewrów.

Szczególne podziękowania na podsumowaniu komendant Machowski skierował do współorganizatorów ćwiczeń tj. Dyrekcji PKP PLK Odział Skarżysko- Kamienna oraz Przewozów Regionalnych z siedzibą w Kielcach i służb ratowniczych PKP, osób biorących czynny udział w pracach sztabu akcji oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, z której to szkoły uczestniczyła młodzież spełniająca role pozorantów w czasie ćwiczeń.

 

Opracował: kpt. Arkadiusz Sobczyk - KP PSP Skarżysko-Kamienna

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Skarżysko-Kamienna

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 113

Odwiedzin od 28.12.2018 33819

* 17.03.2019 r. W dniu dzisiejszym na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano 70 pożarów suchych traw na nieużytkach. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 151 zastępów Straży Pożarnej. 16.03.2019 r. Psary-Kąty, pow. kielecki. Około godziny 22:08 doszło do wypadku drogowego, w którym samochód osobowy wypadł z zakrętu drogi i znalazł się poza pasem jezdni na boisku sportowym.W wyniku zdarzenia kierowca samochodu osobowego został uwięziony w pojeździe.Poszkodowanego uwolniono przy użyciu narzędzi hydraulicznych.W akcji ratowniczej brały udział 4 zastępy straży pożarnej oraz inne służby. * *