2018-10-08 | Jednostka: KP PSP Opatów

5 października 2018 roku na terenie Leśnictwa Stróża gm. Ożarów (Nadleśnictwo Ostrowiec Św.) oraz zbiornika wodnego w Maruszowie, gm. Ożarów odbyły się ćwiczenia szczebla powiatowego pod kryptonimem "LAS 2018".

Ćwiczenia przeprowadzone zostały z udziałem sił i środków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno- Nurkowego „Świętokrzyskie”, Powiatowej Kompani Odwodowej powiatu opatowskiego oraz wybranych plutonów Kompanii Gaśniczej WOO „Wschód”. W ćwiczeniach wzięły również udział: Policja, Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Ostrowiec Św.), Polski Czerwony Krzyż oddział Sandomierz., Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa i Transportu Medycznego, zespoły zarządzania kryzysowego szczebla gminnego i powiatowego. Tematem ćwiczeń było „Doskonalenie działań ratowniczo- gaśniczych na kompleksie leśnym oraz doskonalenie działań z zakresu ratownictwa technicznego i wodnego”. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz doskonalenie współdziałania podmiotów ratowniczych, pracowników zakładu i zespołów zarządzania kryzysowego. Ćwiczenia obejmowały następujące epizody.

Epizod I

Mężczyzna zaparkował samochód w lesie (leśnictwo Stróża), a następnie wraz z dzieckiem udał się na grzybobranie. Po nieznacznym oddaleniu się od samochodu zauważa, że spod maski wydobywa się dym. Podejmuje nieskuteczną próbę ugaszenia pożaru gaśnicą samochodową, następnie dzwoni na numer alarmowy 998 i powiadamia Dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP w Opatowie o zaistniałym zdarzeniu. Dyżurny SK KP w  Opatowie dysponuje do działań ratowniczo- gaśniczych siły i środki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Po dojeździe pierwszego zastępu z JRG Opatów, dowódca JRG przeprowadza rozpoznanie stwierdzając, że pożar rozprzestrzenił się na poszycie leśne i kieruje się w kierunku zabudowań (leśniczówki oraz osiedla) oraz dowiaduje się o zaginięciu dziecka podróżującego wraz z mężczyzną. W związku z tym o zaistniałej sytuacji informuje Komendanta Powiatowego PSP w Opatowie, który poleca uruchomienie pozostałych sił i środków Powiatowej Kompanii Odwodowej powiatu opatowskiego, uruchomienie sztabu oraz zadysponowanie sił i środków COO i WOO.

Epizod II

Na zbiorniku wodnym w Maruszowie wędkarze wypadają z łódki  (jeden znajduje się pod wodą, drugi trzyma się łodzi i nie może na nią wejść (łódź znajduje się na środku zbiornika). Świadek zdarzenia znajdujący się na brzegu powiadamia o zaistniałym zdarzeniu  dyżurnego SK KP PSP w Opatowie. Dyżurny SK dysponuje do akcji siły i środki zgodnie z obowiązującymi zasadami. Po otrzymaniu informacji o w/w zdarzeniu sztab akcji prosi SK ŚKW w Kielcach o zadysponowanie SGRW-N „Świętokrzyskie”.

Epizod III

W miejscowości Ożarów na ul. Bohaterów Monte Cassino (przy wyjeździe z Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie) miał miejsce wypadek samochodowy. Podróżujący najprawdopodobniej chcieli jak najszybciej opuścić teren pobliskiego pożaru lasu i z nieznanych przyczyn wjechali w samochód wyjeżdżający z parkingu Zespołu Szkół w Ożarowie. Przejeżdżający patrol Straży Miejskiej w Ożarowie zauważa zdarzenie oraz informuje o zaistniałym zdarzeniu SK KP PSP w Opatowie. Dyżurny SK dysponuje do akcji gaśniczej pozostałe siły i środki Powiatowej Kompanii Odwodowej. Po dojeździe pierwszego zastępu, dowódca przeprowadza rozpoznanie stwierdzając zderzenie czołowe 2 samochodów (łącznie 3 osoby poszkodowane).

Ćwiczenia obserwowali:

  • bryg. Tomasz Bajerczak - Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
  • bryg. Paweł Ksel –  naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Kielcach,
  • Marcin Majcher - Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów ,
  • Artur Kargulewicz – przedstawiciel  Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • Łukasz Adamski – przedstawiciel Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  • asp. sztab. Ireneusz Jakubowski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Opatowie,
  • Adam Podsiadło – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

 

Opracowanie: kpt. Sebastian Saramański

Zdjęcia: asp. Sylwester Jankowski

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 12.12.2018r. Czajęcice, pow. ostrowiecki. Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i dostawczego. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca sam. dostawczego. W działaniach udział brało 6 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * 11.12.2018 r. Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski. Około godziny 17.20 do SK KP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na parterze. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej stwierdzono duże zadymienie w pomieszczeniu suteryn domu jednorodzinnego. Okazało się, że wewnątrz znajdują się nagromadzone rzeczy, które uległy zapaleniu. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu mediów w budynku, przeszukaniu obiektu, odnalezieniu nieprzytomnej kobiety, jej ewakuacji oraz przekazaniu poszkodowanej ratownikom ZRM. Następnie strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palące się śmieci. W wyniku tego zdarzenia o godz. 19.00 lekarz stwierdził zgon kobiety oraz postanowił zabrać do szpitala znajdującego się na miejscu mężczyznę. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * *