2018-10-08 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka

W dniu 6 października 2018 roku o godzinie 13:22 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej przyjęło zgłoszenie o pożarze suszarni na tytoń w miejscowości Dalechowice, gmina Kazimierza Wielka. Dyżurny SK KP na miejsce zdarzenia zadysponował dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej oraz zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękawie (KSRG). Po dojeździe Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, że doszło do pożaru nagromadzonego wewnątrz suszarni drewna. Pożar został spowodowany wypalaniem pozostałości roślinnych na działce w sąsiedztwie budynku. Działania Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody w natarciu do wnętrza suszarni. Po ugaszeniu pożaru nadpalone drewno zostało wyniesione na zewnątrz i przelane wodą.

Tego samego dnia o godzinie 17:03 Dyżurny SK KP przyjął zgłoszenie o pożarze drzew ozdobnych (tui) na jednej z posesji przy ulicy Sienkiewicza w Kazimierzy Wielkiej. Dyżurny SK KP na miejsce zdarzenia zadysponował dwa zastępy z JRG. Po dojeździe KDR ustalił, że doszło do pożaru tui o wysokości około 2 metrów, rosnących w rzędzie na długości 10 metrów. W tym przypadku pożar również został spowodowany wypalaniem pozostałości roślinnych. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu jednego prądu wody na palące się drzewa.

W drodze powrotnej do strażnicy (o godzinie 17:37) zastępy z JRG Kazimierza Wielka zostały zadysponowane do pożaru samochodu osobowego w miejscowości Kobylniki, gmina Skalbmierz. Po dojeździe na miejsce KDR ustalił, że doszło do awarii układu chłodzenia silnika, co mylnie zostało odebrane przez osobę zgłaszającą jako pożar. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora, zebraniu z jezdni płynu chłodniczego przy użyciu sorbentu i sprawdzeniu pojazdu kamerą termowizyjną. Po wykluczeniu dalszego zagrożenia samochód został przemieszczony w bezpieczne miejsce.

Dwa z tych trzech zdarzeń spowodowane były wypalaniem pozostałości roślinnych na własnych posesjach. Przypominamy, że takie wypalanie jest zabronione i ponosi za sobą konsekwencje za spowodowanie zagrożenia dla ludzi.

Opracowanie: asp. Wilk Robert, JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 12.12.2018r. Czajęcice, pow. ostrowiecki. Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i dostawczego. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca sam. dostawczego. W działaniach udział brało 6 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * 11.12.2018 r. Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski. Około godziny 17.20 do SK KP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na parterze. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej stwierdzono duże zadymienie w pomieszczeniu suteryn domu jednorodzinnego. Okazało się, że wewnątrz znajdują się nagromadzone rzeczy, które uległy zapaleniu. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu mediów w budynku, przeszukaniu obiektu, odnalezieniu nieprzytomnej kobiety, jej ewakuacji oraz przekazaniu poszkodowanej ratownikom ZRM. Następnie strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palące się śmieci. W wyniku tego zdarzenia o godz. 19.00 lekarz stwierdził zgon kobiety oraz postanowił zabrać do szpitala znajdującego się na miejscu mężczyznę. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * *