Okres wakacyjny to czas letniego wypoczynku dla większości społeczeństwa, a dla instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo to czas mobilizacji, wypełniania dodatkowych przedsięwzięć i zadań w celu stworzenia oraz zapewnienia warunków bezpiecznego wypoczynku dla turystów oraz mieszkańców.

Myśląc o bezpiecznym okresie wakacyjnym należy pamiętać także o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży pozostającej w miejscach zamieszkania. Im należy zapewnić szczególną ochronę oraz zaoferować szereg atrakcyjnych form oraz sposobów spędzania czasu letniego wypoczynku.

Bezpieczny okres wakacyjny to także realizacja wspólnych inicjatyw służb ratowniczych z instytucjami organizującymi lub uczestniczącymi w organizacji i zabezpieczeniu wypoczynku. Tylko takie, kompleksowe i zintegrowane działania zagwarantują osiągnięcie właściwego stanu bezpieczeństwa oraz pozwolą zapobiec niepożądanym zjawiskom w miejscach licznie odwiedzanych przez turystów, w tym szczególnie przez dzieci i młodzież.

 

Na straży bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie wakacji, strażacy Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem turnusu. Przeprowadzane będą również kontrole w trakcie trwania turnusów w ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.
Świętokrzyska straż pożarna posiada wgląd do "Elektronicznej bazy wypoczynku MEN" stanowiącej  wykaz obiektów zgłoszonych do wypoczynku, posiadających pozytywna opinie.

 

Zadania operacyjne świętokrzyskich strażaków

Wszystkie podległe jednostki ratowniczo-gaśnicze w terenu województwa świętokrzyskiego przygotowane są do prowadzenia działań ratowniczych, związanych z usuwaniem skutków anomalii pogodowych i innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów wypoczywających na terenie województwa.

 

Prewencja społeczna

Państwowa Straż Pożarna podczas wakacji prowadzić będzie prelekcje plenerowe w trakcie różnego rodzaju ćwiczeń, pokazów, pikników, odwiedzin strażnic itp.
W okresie wakacji Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanię pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, w ramach której będą prowadzone będą szeroko pojęte działania profilaktyczne np. pogadanki i spotkania z dziećmi i młodzieżą, pokazy i zajęcia edukacyjne z zakresu bezpiecznego zachowanie się nad woda, bezpieczeństwa pożarowego i udzielania pierwszej pomocy itp.
Również za pośrednictwem mediów przekazywane będą zasady bezpiecznego zachowania w obliczu różnego rodzaju zagrożeń.

 

Państwowa Straż Pożarna będzie sprawować szczególny nadzór nad formami wypoczynku narażonymi na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, organizowane na otwartej przestrzeni w postaci kempingów, biwaków oraz na polach namiotowych.

 

Wakacje to czas wyjazdów, wycieczek w okoliczne lasy i nad jeziora, zabaw organizowanych w mieście. To też okres, w którym należy pamiętać o podstawowych zasadach, aby czuć się bezpieczniej i nie dać się ponieść beztrosce.

W CZASIE POBYTU W LESIE:

- ogniska można rozpalać w odległości nie mniejszej niż 100 m od lasu lub w miejscu do tego wyznaczonym przez administrację leśną,
- rozpalanie ogniska w miejscu wyznaczonym należy każdorazowo zgłosić dla leśniczego,
- każde ognisko musi być dozorowane przez osoby dorosłe i dogaszone po paleniu,
- w przypadku znalezienia niewypałów lub niewybuchów nie należy ich dotykać , ani też manipulować przy nich; po zabezpieczeniu "znaleziska" należy natychmiast powiadomić Policję i Straż Pożarną.

W MIESZKANIU/ DOMU:

- wyjeżdżając na dłuższy czas z domu wyłącz zasilanie prądu elektrycznego oraz zakręć zawór wodny i gazowy,
- pozostaw u sąsiadów informacje, gdzie będziesz przebywać,
- zakręć dokładnie butlę gazową,
- usuń z parapetów i balkonów przedmioty które mogą zagrażać przechodniom w czasie silnych wiatrów,
- dopilnuj aby dzieci nie bawiły się zapałkami, zapalniczkami; nie pozostawiaj nigdy w mieszkaniu małoletnich bez opieki,
- nie pozostawiaj włączonej kuchenki gazowej/elektrycznej bez dozoru,


ORGANIZUJĄC ZBIOROWY WYPOCZYNEK:

Na organizatorach ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo wypoczywających w obiektach , a w szczególności:
- zapewnienie właściwych warunków ewakuacji uczestnikom wypoczynku w przypadku zagrożenia,
- sprawność działania urządzeń przeciwpożarowych ( gaśnic, hydrantów) oraz łączności telefonicznej ze służbami ratowniczymi.

 

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży nad wodą

Wakacyjny wypoczynek nad wodą to jedna z najbardziej atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu. W okresie tym powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na nasze bezpieczeństwo. Podczas pobytu nad wodą należy wystrzegać się kąpieli w niestrzeżonych i nieznanych miejscach.

Optymalne do kąpieli i pływania są miejsca odpowiednio oznakowane i zabezpieczone – są to kąpieliska strzeżone przez ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na kąpielisku strzeżonym i odpowiednio oznakowanym, jeżeli jest się początkującym pływakiem, należy pływać tylko w strefie ograniczonej żółtymi bojami. Czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają wytrawni pływacy. Podczas pływania i kąpieli należy zwracać uwagę na innych, ponieważ ktoś może potrzebować pomocy. Jeśli zauważymy osobę tonącą lub wypadek nad wodą, natychmiast powinniśmy wezwać pomoc.

Nie jest jednak możliwe zabezpieczenie wszystkich miejsc. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zapewnieniu dzieciom opieki. Jednak chcąc być bezpiecznym musisz ich przestrzegać.

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa nad wodą:

 • Kąpać się i pływać tylko w miejscach strzeżonych, po zapoznaniu się z regulaminem kąpieliska.
 • Nie wchodzić do wody podczas burzy.
 • Nie wchodzić do wody będąc głodnym lub też po obfitym posiłku oraz po wypiciu nawet najmniejszej dawki alkoholu, a także z ciałem spoconym i nagrzanym słońcem.
 • Przed wejściem do wody ochłodzić ciało np. prysznicem lub ochlapując w płytkiej wodzie.
 • Nie umiejąc pływać nie wchodzić do głębszej wody niż sięgającej do klatki piersiowej.
 • Z chwilą poczucia chłodu, wystąpienia „gęsiej skórki”, wyjść natychmiast z wody.
 • Unikać kąpieli i pływania w miejscach bagnistych i zarośniętych.
 • Nie podpływać do zakotwiczonych lub będących w ruchu jednostek pływających.
 • Podczas pływania i zabawy w wodzie zwracać uwagę na innych użytkowników kąpieliska,
  a szczególnie na dzieci.
 • Nie wpuszczać dzieci do wody bez opieki.
 • Nie robić fałszywych alarmów, nie wzywać pomocy dla żartów, unikać lekkomyślnych zabaw.
 • Przed wejściem do kajaka lub na inną jednostkę pływającą założyć kamizelkę ratunkową
  lub kapok, nie siadać na rufie.

 

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYN UTONIĘĆ: 

 • Brawura i przecenianie umiejętności oraz pływanie w miejscach zabronionych.
 • Pływanie po spożyciu alkoholu, który powoduje zaburzenia zmysłu równowagi i orientacji. 
 • Skoki do wody w nieznanym miejscu na tzw. "główkę". 
 • Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych.

 

PAMIĘTAJ!

Nad wodą zawsze trzeba zachować zdrowy rozsądek! Przestrzeganie ww. zasad przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa, a tym samym na pewno po wakacjach wrócimy szczęśliwi i ze wspaniałymi wspomnieniami.

 

Poradnik - WAKACJE zdrowe i bezpieczne

Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży - CO WARTO WIEDZIEĆ

Kilka dobrych rad - zasady bezpiecznego wypoczynku w trakcie wakacji

 

Zachęcamy do zapoznania się ze stronami:

Gdzie można bezpiecznie wypoczywać nad wodą - serwis kąpieliskowy https://sk.gis.gov.pl/index.php

Baza Wypoczynku MEN https://wypoczynek.men.gov.pl/

 

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 8

Odwiedzin od 28.12.2018 258885

* *