2020-01-30 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka W dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kazimierzy Wielkiej któremu przewodniczył Prezes-Druh Jan Nowak. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej ...

2020-01-30 | Jednostka: KP PSP Starachowice 30 stycznia 2020 r. w trakcie sesji rady powiatu starachowickiego odbyło się podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach za 2019 rok. Komendant Powiatowy PSP - st. bryg. Wiesław Ungier w obecności członków rady oraz przedstawicieli innych służb przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa ...

2020-01-30 | Jednostka: KP PSP Włoszczowa 29 stycznia 2020 r. włoszczowscy  strażacy w ramach kampanii „Bezpieczne Ferie 2020” spotkali się z dziećmi uczęszczającymi na „zimowe zajęcia” do Domu Kultury we Włoszczowie. W trakcie spotkania z uczestnikami omówiono zagadnienia dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, bezpiecznego korzystania z lodowisk, sposobów zachowania się ...

2020-01-30 | Jednostka: KP PSP Pińczów 30 stycznia 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pińczowskiego w 2019 roku.Odprawę swą obecnością zaszczycili: Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Grzegorz Rajca, Starosta Powiatu ...

2020-01-29 | Jednostka: KP PSP Busko-Zdrój W związku z rozpoczętymi feriami zimowymi strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju przeprowadzili cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych w szkołach podstawowych na terenie powiatu buskiego w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Celem spotkań było kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w ...

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 55

Odwiedzin od 28.12.2018 168831

* 25-02-2020r. Końskie. O godzinie 5. 50 doszło do pożaru poddasza budynku jednorodzinnego. Strażacy ugasili ogień podając 1 prąd wody. W wyniku zdarzenia budynek nie nadaję się do zamieszkania. W działaniach ratowniczo - gaśniczych udział brało 5 zastępów Straży Pożarnej. 24-02-2020r. Na terenie woj. świętokrzyskiego odnotowano 205 interwencji JOP związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Najwięcej zdarzeń odnotowano w pow. kieleckim-44, buskim – 29, jędrzejowskim-29, włoszczowskim -19, staszowskim -17, kazimierskim-17, koneckim – 16. Zdarzenia dotyczą m.in: uszkodzeń na budynkach mieszkalnych - 41, na obiektach gospodarczych – 36. powalonych drzew -124 interwencje. Skutki wichur usuwało 316 zastępów/1341 strażaków. * * * * * * * * * * *