W dniu 19 listopada 2020 r. odbyła się narada pracowników służb kontrolno-rozpoznawczych oraz komendantów sprawujących nadzór nad tymi służbami z terenu województwa świętokrzyskiego. Z uwagi na zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2 narada została zorganizowana w formie wideokonferencji.

Naradę otworzył Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Piotrowski, który w swoim wystąpieniu omówił zadania realizowane w ramach prowadzonej działalności kontrolno-rozpoznawczej.

Naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego bryg. Sławomir Pietrzykowski dokonał podsumowania i oceny działalności kontrolno-rozpoznawczej prowadzonej przez komendy powiatowe i miejską PSP oraz omówił zmiany w przepisach prawa związanych z działalnością kontrolno-rozpoznawczą.

 

Pracownicy wydziału kontrolno-rozpoznawczego KW PSP Kielce oraz przedstawiciele komend powiatowych i miejskiej PSP w swoich wystąpieniach przedstawili następujące zagadnienia tematyczne:

  • Wymagania ochrony przeciwpożarowej dotyczące obiektów budowlanych przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów,
  • Wymagania formalno-prawne dotyczące instalacji fotowoltaicznych,
  • Symulator szkoleniowy w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych,
  • Występujące problemy w realizacji zadań kontrolno-rozpoznawczych w komendach powiatowych i miejskiej PSP.

Naradę zakończono dyskusją podsumowującą przedstawione aspekty bezpieczeństwa pożarowego. Podsumowując naradę z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jarosław Piotrowski podziękował komendantom powiatowym/miejskiemu PSP oraz strażakom służb kontrolno-rozpoznawczych za zaangażowanie przy realizacji zadań służbowych.

 

Opracowanie: sekc. M. Adamczyk, KW PSP w Kielcach

Zdjęcia: sekc. M. Adamczyk, KW PSP w Kielcach

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 9

Odwiedzin od 28.12.2018 258886

* *