Realizując postanowienia zasad organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach zorganizował w dniu 16 listopada 2020 r. odprawę służbową koordynatorów z poszczególnych dziedzin ratowniczych z dowódcami specjalistycznych grup ratowniczych w terenu województwa świętokrzyskiego.

W odprawie uczestniczyli:
- st. bryg. Jarosław Piotrowski – Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach,
- bryg. Marcin Nyga – Naczelnik Wydziału Operacyjnego,
- bryg. Adam Zaborowski – Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia,
- kpt. Kamil Ciepielewski - Kierownik Sekcji Planowania Operacyjnego i Analiz,
- komendanci powiatowi PSP nadzorujący sprawy operacyjne,
- koordynatorzy oraz dowódcy: Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego i Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratownicza.

Zgodnie z przyjętą tematyką odprawy zostały omówione m. in. zagadnienia dotyczące: potrzeb szkoleniowych dla koordynatorów i członków grup, stan realizacji zakupów sprzętu, jego kalibracji i przeprowadzonych badań okresowych oraz bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem grup specjalistycznych.

Posumowania i zakończenia odprawy dokonał Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosław Piotrowski.

Z uwagi na sytuacje epidemiologiczną panującą w kraju przedmiotowa odprawa odbyła się w formie wideokonferencji.

Opracowanie: bryg. Adam Zaborowski, KW PSP Kielce
Zdjęcia: KW PSP Kielce, KM PSP Kielce, KP PSP Skarżysko Kam.

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 9

Odwiedzin od 28.12.2018 258886

* *