2020-11-16 | Jednostka: KP PSP Pińczów

13 listopada 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie miało miejsce przekazanie torby ratowniczej PSP-R1 wraz z wyposażeniem jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sancygniowie.
Przekazania na ręce zarządu wspomnianej jednostki dokonała Kierownik Przedstawicielstwa Terenowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pani Agnieszka Strączek. Za wsparcie w doposażeniu druhów z Sancygniowa podziękował gospodarz spotkania- Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat.
Warto dodać, iż druhowie z OSP Sancygniów w ostatnim czasie otrzymali także średni samochód ratowniczo-gaśniczy jak również Komendant Główny PSP pozytywnie rozpatrzył  ich wniosek o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Opracowanie: st. kpt. Mateusz Tarka
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Pińczowie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 9

Odwiedzin od 28.12.2018 258886

* *