2020-11-12 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wiele

W dniu 11 listopada 2020 r. o godz. 12:00 w Komendzie Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Podczas apelu odegrano Hymn Państwowy z równoczesnym podniesieniem Flagi RP.

Z uwagi na panującą sytuację cała uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W uroczystości uczestniczył Komendant Powiatowy PSP kpt. mgr inż. Marcin Oziębło oraz z-ca Komendanta st. kpt. mgr inż. Marcin Żarek i zmiana służbowa JRG.

Następnie Komendanci udali się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w miejscowości Opatowiec, gdzie złożono kwiaty.

 

Opracowanie: mgr inż. Karolina Kieljan-KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: asp. sztab. Damian Węglowski, asp. Damian Kucybała-KP PSP Kazimierza Wielka

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 8

Odwiedzin od 28.12.2018 258885

* *