2020-09-29 | Jednostka: KP PSP STASZÓW

27 września 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie zakończyła się pierwsza edycja szkolenia podstawowego strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu staszowskiego. Szkolenie rozpoczęło się spotkaniem organizacyjnym w dniu 23 sierpnia na którym przedstawiono ogólne zasady szkolenia oraz omówiono zasady nauczania metodą na odległość za pomocą platformy edukacyjnej. Druhowie zdobytą wiedzę teoretyczną potwierdzili egzaminem teoretycznym w dniu 5 września. Po egzaminie teoretycznym realizowany był cykl zajęć praktycznych w ramach, którego druhowie odbyli również szkolenie w komorze dymowej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. W dniu 27 września br. przeprowadzony został egzamin końcowy, do którego przystąpiło 16 druhów.

Nowi strażacy zasilą szeregi ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu staszowskiego, będą mogli czynnie uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zdobyta wiedza i nabyte umiejętności pozwolą na prawidłowe realizowanie zadań statutowych i ratowniczych.

Kurs z uwagi na zagrożenie epidemiczne odbywał się z ograniczoną liczbą uczestników. Szkolenie oraz egzamin końcowy odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  

Opracowanie:  st. kpt. Grzegorz Stawiarz,  KP PSP Staszów                              

Zdjęcia:  Archiwum,  KP PSP Staszów  

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 8

Odwiedzin od 28.12.2018 250719

* 21.10.2020r. Starachowice. Około godziny 11:45 doszło do wypadku z udziałem 4 samochodów (3 sam. osobowe, 1 sam. dostawczy). Działania zastępów PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach i zebraniu wycieków płynów eksploatacyjnych przy pomocy sorbentu. W wyniku zaistniałego zdarzenia 1 osoba została poszkodowana. W działaniach udział brały 2 zastępy Straży Pożarnej. * 11.10.2020r. Raszków pow. jędrzejowski. Około godziny 23.45 doszło do pożaru więźby dachowej na budynku hali zakładu produkcji drzewnej. W celu ugaszenia pożaru strażacy podali 3 prądy gaśnicze wody. W działaniach udział brało 14 zastępów Straży Pożarnej. *