2020-07-31 | Jednostka: KP PSP Włoszczowa

 

29 lipca 2020 r.  w siedzibie  Urzędu Gminy w Kluczewsku zostało podpisane przez: Komendanta Powiatowego PSP we Włoszczowie  st. kpt. Andrzeja Pacanowskiego,  Wójta Gminy Kluczewsko Rafała Pałkę i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu  dh Leszka Waselę trójstronne  porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi podpisane porozumienie to pierwszy krok do ponownego włączenia na okres 5 lat  jednostki OSP Dobromierz do KRSG. Porozumienie  stanowi bowiem podstawę do wydania przez Komendanta Głównego PSP decyzji o włączeniu jednostki   w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Jednostka należąca do KSRG musi spełniać szereg wymagań. W struktury KSRG mogą wejść tylko najlepiej wyszkolone, wyposażone i wykazujące najwyższą gotowość operacyjną jednostki OSP na terenie kraju. OSP musi posiadać zarówno odpowiednie wyposażenie sprzętowe, określoną liczbę wyszkolonych druhów, skuteczne systemy łączności powiadamiania i alarmowania jak również pozostawać w gotowości do podejmowania działań ratowniczych.

Krajowy system ratowniczo - gaśniczy stanowi fundament ratowniczy kraju. Wejście w jego struktury to  prestiżowe wydarzenie, które  stanowi jednocześnie wyróżnienie dla OSP za jej dotychczasowe działania ratownicze. Taka jednostka ma możliwość dalszego rozwoju i stanowi siły pierwszego rzutu w przypadku wystąpienia zagrożenia. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu to m.in. walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i kwalifikowana pierwsza pomoc. Porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku.

 W chwili obecnej jednostka OSP Dobromierz posiada  61 czynnych członków z których 31 posiada uprawnienia i spełnia wymagania do udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych. Na wyposażeniu jednostki  znajduje się średni samochód ratowniczo gaśniczy GBA-Rt 3/16 z modułem technicznym  Volvo FL 4x4 wyposażony w podstawowy i specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.  

Ponowne włączenie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu  do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców północnej części powiatu włoszczowskiego oraz osób przebywających na terenie gminy Kluczewsko. Wpłynie także korzystnie na dalszy rozwój jednostki.

 

Opracowanie: bryg. Tomasz Szymański

Zdjęcia: archiwum  KP PSP i KPP we Włoszczowie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 247

Odwiedzin od 28.12.2018 226126

* W dniu 05.08.2020 r. ok. godz. 19:30 w msc. Nieskurzów, pow. opatowski na drodze krajowej DK74 doszło do wypadku z udziałem 2 samochodów ciężarowych i 1 sam. osobowego. W wyniku zaistniałego zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 1.08.2020 r. ok. godz. 14:10 w msc. Osiek, powiat staszowski, doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Pojazdami łącznie podróżowało 8 osób, które zostały ranne. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 30.07.2020 roku o godz. 21. 44 samochód osobowy wypadł z jezdni. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu kierowcy. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej. * *