2020-07-28 | Jednostka: KM PSP Kielce

27 lipca 2020 roku zastępca komendanta miejskiego PSP w Kielcach mł. bryg. Mariusz Góra wraz zastępcą naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego KM PSP w Kielcach i dowódcą JRG PSP Nr 4 w Chmielniku wizytował jednostkę OSP Gumienice w gminie Pierzchnica. Podczas spotkania z druhami zastępca komendanta miejskiego zapoznał się z potencjałem sprzętowym wykorzystywanym podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz warunkami lokalowymi, jakimi obecnie dysponuje jednostka. Zostały przedstawione również bieżące potrzeby w zakresie doposażenia jednostki  w sprzęt pożarniczy. Ochotnicza Straż Pożarna w Gumienicach została włączona do KSRG w 2016 r. Lokalizacja remizy, stan wyposażenia i poziom wyszkolenia druhów  stanowi ważne ogniwo systemu bezpieczeństwa gminy Pierzchnica i powiatu kieleckiego.  Na wyposażeniu jednostki znajduje się samochód ratowniczo-gaśniczy: GBA-Rt 2,5/30 MAN . Strażacy ratownicy OSP Gumienice posiadają następujące przeszkolenia pożarnicze: szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP - 16 druhów, szkolenie kierujących działaniem ratowniczym - 7 druhów, szkolenie kierowców konserwatorów - 6 druhów, szkolenie naczelników - 2 druhów, szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy – 4 druhów oraz szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym - 5 druhów. Funkcjonariusze KM PSP w Kielcach  przeprowadzili również tego dnia inspekcję gotowości operacyjnej OSP w Gumienicach. Podczas inspekcji sprawdzono wiedze teoretyczną druhów na podstawie testu pisemnego oraz oceniono wykonanie ćwiczenia praktycznego, które polegało na ugaszeniu pozorowanego pożaru altany.  Ponadto sprawdzono dokumentację pojazdów i sprzętu: terminy przeglądów, legalizację, aktualność okresowych badań. Na zakończenie sporządzono dokumentację z inspekcji a zastępca komendanta miejskiego PSP mł. bryg. Mariusz Góra podsumował całość wizytacji,  którą oceniono wynikiem bardzo dobrym .  

Opracowanie: st. kpt. Paweł Nyk

Zdjęcia: Archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 257

Odwiedzin od 28.12.2018 226136

* W dniu 05.08.2020 r. ok. godz. 19:30 w msc. Nieskurzów, pow. opatowski na drodze krajowej DK74 doszło do wypadku z udziałem 2 samochodów ciężarowych i 1 sam. osobowego. W wyniku zaistniałego zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 1.08.2020 r. ok. godz. 14:10 w msc. Osiek, powiat staszowski, doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Pojazdami łącznie podróżowało 8 osób, które zostały ranne. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 30.07.2020 roku o godz. 21. 44 samochód osobowy wypadł z jezdni. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu kierowcy. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej. * *