2020-07-24 | Jednostka: KM PSP Kielce

21 lipca 2020 roku zastępca komendanta  miejskiego PSP w Kielcach – mł. bryg. Mariusz Góra wraz z naczelnikiem wydziału operacyjno-szkoleniowego i dowódcą JRG Nr 3 w Kielcach wizytowali jednostkę OSP Siedlce, pow. kielecki. Wizytacja miała na celu ocenę przygotowania jednostki OSP do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod względem wyposażenia i wyszkolenia. Zespół inspekcyjny KM PSP w Kielcach zapoznał się z bazą lokalową oraz potencjałem sprzętowym jednostki, planami doposażenia w sprzęt pożarniczy oraz perspektywami dalszego rozwoju. Wizytacja potwierdziła dobre przygotowanie jednostki OSP Siedlce do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.  Druhowie OSP Siedlce wykazali , że spełniają wszystkie stawiane jednostkom OSP wymogi do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Opracowanie: kpt. Seweryn Trepka

Zdjęcia: Archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 256

Odwiedzin od 28.12.2018 226135

* W dniu 05.08.2020 r. ok. godz. 19:30 w msc. Nieskurzów, pow. opatowski na drodze krajowej DK74 doszło do wypadku z udziałem 2 samochodów ciężarowych i 1 sam. osobowego. W wyniku zaistniałego zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 1.08.2020 r. ok. godz. 14:10 w msc. Osiek, powiat staszowski, doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Pojazdami łącznie podróżowało 8 osób, które zostały ranne. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 30.07.2020 roku o godz. 21. 44 samochód osobowy wypadł z jezdni. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu kierowcy. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej. * *