2020-07-22 | Jednostka: KP PSP Włoszczowa

W miesiącu lipcu 2020 r. w stanicy harcerskiej Biały Brzeg gm. Kluczewsko rozpoczęli obozowanie harcerze i zuchowie. Stanica ta podlega pod ZHP hufiec Radomsko.  Podczas tegorocznych wakacji do dnia dzisiejszego na ww. stanicy harcerskiej stacjonowało łącznie 5 obozów harcerskich na których przebywało 217 zuchów i harcerzy. Kolejne obozy się rozpoczynają,  ostatni  - 10 obóz zakończy się 14 sierpnia 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo młodych harcerzy strażacy z Komendy Powiatowej  PSP we Włoszczowie  przeprowadzali kontrole i wizytacje stanicy. W trakcie spotkań z harcerzami strażacy zaprezentowali sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Z uwagi na lokalizację obozu na terenach leśnych graniczących z rzeką Pilicą przeprowadzono szkolenie dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą wpisujące się w prowadzoną kampanię informacyjną „Kręci mnie bezpieczeństwo…w wakacje”. Strażacy z komendanturą obozu sprawdzili  miejsca przeznaczone do ewakuacji obozowiczów. Omówili  także „Wytyczne Komendanta Głównego PSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów pod namiotami”. Dokonali przeglądu obozowiska, oraz  przeprowadzili szkolenia z zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego. Podczas spotkań strażacy szczególny nacisk położyli na omówienie standardów postępowania na wypadek zagrożeń mogących wystąpić na terenie obozu z uwzględnieniem niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

Wizytacje obozowisk przez strażaków PSP oraz inne służby wynikają z podpisanego przez komendanta głównego PSP, komendanta głównego Policji oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z przedstawicielami organizacji harcerskich w dniu 19 czerwca 2019 roku.

Mamy nadzieję, że wizyty strażaków w stanicy w Białym Brzegu bezpośrednio przełożą się na poprawę świadomości w zakresie bezpieczeństwa i pozwolą harcerzom spędzić niezapomniane wakacje, pełne samych pozytywnych wspomnień.

Opracowanie: bryg. Tomasz Szymański

Zdjęcia: archiwum  KP PSP i KPP we Włoszczowie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 239

Odwiedzin od 28.12.2018 226118

* W dniu 05.08.2020 r. ok. godz. 19:30 w msc. Nieskurzów, pow. opatowski na drodze krajowej DK74 doszło do wypadku z udziałem 2 samochodów ciężarowych i 1 sam. osobowego. W wyniku zaistniałego zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 1.08.2020 r. ok. godz. 14:10 w msc. Osiek, powiat staszowski, doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Pojazdami łącznie podróżowało 8 osób, które zostały ranne. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 30.07.2020 roku o godz. 21. 44 samochód osobowy wypadł z jezdni. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu kierowcy. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej. * *