22 czerwca 2020 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie promes przedstawicielom jednostek OSP z terenu powiatu kieleckiego. Komendant Główny PSP przyznał jednostkom OSP dodatkowe środki jako rekompensaty strat poniesionych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej podczas akcji gaszenia pożaru składowiska odpadów w miejscowości Nowiny w dniu 19 kwietnia 2020 r.

W uroczystości uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  Anna Krupka, senator RP Krzysztof Słoń, posłowie na Sejm RP Agata Wojtyszek i Mariusz Gosek oraz świętokrzyski komendant wojewódzki PSP bryg. Krzysztof Ciosek wraz ze swoim zastępcą bryg. Grzegorzem Rajcą. Komendant Miejski PSP w Kielcach bryg. Sławomir Karwat przywitał przybyłych gości i przedstawił okoliczności i cel spotkania. Uroczystego wręczenia promes dokonała Pani Anna Krupka - sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  w asyście parlamentarzystów. Dofinansowanie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 5000 zł otrzymały 23 jednostki OSP z powiatu kieleckiego. Środki finansowe na ten cel pochodzą z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń.  

Na zakończenie uroczystości obecni goście skierowali ciepłe słowa oraz podziękowania na ręce druhów Ochotniczych Straży Pożarnych za włożony wysiłek i trud podczas ponad 30 godzin akcji ratowniczo-gaśniczej.

Autor: kpt. Seweryn Trepka

Zdjęcia: Archiwum KW PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 175

Odwiedzin od 28.12.2018 216496

* 03.07.2020 r. Wojnowice, pow. opatowski. Około godziny 15:10 na skutek wyładowania atmosferycznego doszło do pożaru stodoły. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 2 prądów wody na objęty pożarem budynek oraz dwóch prądów wody w obronie na zboże znajdujące się bezpośrednio przy stodole. Następnie dokonano prac rozbiórkowych oraz skontrolowano pogorzelisko przy użyciu kamery termowizyjnej. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany. W działaniach udział brało 5 zastępów Straży Pożarnej oraz inne służby. * 01.07.2020r. Gnieszowice powiat sandomierski. Około godziny 21.17 na drodze gminnej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało 6 osób. Strażacy razem z Pogotowiem Ratunkowym udzielili pomocy medycznej poszkodowanym, równocześnie zabezpieczyli stronę techniczną zdarzenia. ZRM zdecydował o zabraniu do szpitala trzech uczestników wypadku. W działaniach brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej wraz z innymi służbami. * *