2020-03-05 | Jednostka: KP PSP STASZÓW

26,28 lutego oraz 4 marca 2020 roku na terenie stacji elektroenergetycznej w Staszowie i Grzybowie w ramach doskonalenia zawodowego zmian służbowych Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzone zostało szkolenie w zakresie występowania zagrożeń ze strony prądu elektrycznego podczas działań ratowniczo- gaśniczych.

Szkolenie prowadzone było przez przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A., obejmowało zagadnienia związane z podziałem sieci elektroenergetycznych oraz zasadami postępowania przy zerwanych liniach elektroenergetycznych. Podczas szkolenia omówione zastały również zasady współpracy z pogotowiem energetycznym, w tym możliwości zdalnego wyłączenia napięcia w sieciach. Bardzo ważnym aspektem podczas szkolenia było przedstawienie zasad bezpieczeństwa strażaków podczas prac pod napięciem. Omówione zostały sposoby konserwacji i stosowania środków ochrony osobistej w postaci obuwia specjalnego, rękawic i drążków dielektrycznych.

Warsztaty szkoleniowe pozwoliły na obustronną wymianę doświadczeń przez uczestników oraz omówienie wniosków z wybranych akcji, które również wzbogaciły wiedzę strażaków w zakresie zagrożeń ze strony prądu elektrycznego podczas akcji ratowniczych.

 

Opracował: st. kpt. Grzegorz Stawiarz, KP PSP Staszów

Zdjęcia: Archiwum, KP PSP Staszów

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 110

Odwiedzin od 28.12.2018 183741

* 01.04.2020 r. Zabłocie pow. kielecki. Około godziny 9.20 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Pojazdami podróżowały 3 osoby. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, usunęli rozlane płyny eksploatacyjne, odłączyli zasilanie pojazdów. Pogotowie Ratunkowe przebadało podróżujących, jedna osoba została przewieziona do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy Straży Pożarnej. 25.03.2020 r. Łączyn, pow. jędrzejowski. Około godziny 10:10 na drodze gminnej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało łącznie 4 osoby. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy jeden z podróżujących osób, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz dokonaniu sorpcji plamy płynów eksploatacyjnych. W wyniku zdarzenia jedna osoba została zabrana do szpitala. W działaniach udział brało 2 zastępy oraz inne służby. * 23.03.2020 r. Cedzyna, pow. kielecki. Około godziny 06:55 do SK KM PSP w Kielcach wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla. Działania zastępów Straży Pożarnej na miejscu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu atmosfery przy użyciu detektorów wielogazowych, stwierdzając tlenek węgla na poziomie 200 ppm. W budynku przebywały dwie osoby, które po przebadaniu przez ZRM zostały zabrane do szpitala. W działaniach udział brały 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * * * * * * *