2020-03-05 | Jednostka: KP PSP STASZÓW

26,28 lutego oraz 4 marca 2020 roku na terenie stacji elektroenergetycznej w Staszowie i Grzybowie w ramach doskonalenia zawodowego zmian służbowych Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadzone zostało szkolenie w zakresie występowania zagrożeń ze strony prądu elektrycznego podczas działań ratowniczo- gaśniczych.

Szkolenie prowadzone było przez przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A., obejmowało zagadnienia związane z podziałem sieci elektroenergetycznych oraz zasadami postępowania przy zerwanych liniach elektroenergetycznych. Podczas szkolenia omówione zastały również zasady współpracy z pogotowiem energetycznym, w tym możliwości zdalnego wyłączenia napięcia w sieciach. Bardzo ważnym aspektem podczas szkolenia było przedstawienie zasad bezpieczeństwa strażaków podczas prac pod napięciem. Omówione zostały sposoby konserwacji i stosowania środków ochrony osobistej w postaci obuwia specjalnego, rękawic i drążków dielektrycznych.

Warsztaty szkoleniowe pozwoliły na obustronną wymianę doświadczeń przez uczestników oraz omówienie wniosków z wybranych akcji, które również wzbogaciły wiedzę strażaków w zakresie zagrożeń ze strony prądu elektrycznego podczas akcji ratowniczych.

 

Opracował: st. kpt. Grzegorz Stawiarz, KP PSP Staszów

Zdjęcia: Archiwum, KP PSP Staszów

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 14

Odwiedzin od 28.12.2018 241043

* 14.09.2020r. Kielce ul. Tarnowska . Około godziny 11:47 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia jedna osoba po zaopatrzeniu przez Pogotowie Ratunkowe, została zabrana do szpitala. Strażacy zabezpieczyli stronę techniczną zdarzenia. *