19 lutego 2020 r., z udziałem parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej: senatora - Krzysztofa Słonia, posłów – Agaty Wojtyszek i Andrzeja Kryja, wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, przedstawiciela Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Krzysztofa Pietrasika zastępcy dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej oraz prezesa ZOW ZOSP RP w Kielcach dh Mirosława Pawlaka w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach odbyła się narada roczna na której podsumowano działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa w 2019 r.

W naradzie uczestniczyli również szefowie służb mundurowych oraz kierownicy i przedstawiciele instytucji współpracujących z jednostkami straży pożarnej, przedstawiciele związków zawodowych działających w strukturach PSP woj. świętokrzyskiego, komendanci powiatowi i komendant miejski PSP oraz naczelnicy wydziałów KW PSP w Kielcach.

Zaproszonych gości przywitał świętokrzyski komendant wojewódzki PSP bryg. Krzysztof Ciosek. Po ceremonii przywitania, zaprezentowany został film podsumowujący działalność świętokrzyskich strażaków w 2019 r.

Następnie świętokrzyski komendant wojewódzki PSP wraz z zastępcami: st. bryg.  Robertem Sabatem oraz bryg. Grzegorzem Rajcą przedstawili realizację zadań jednostek organizacyjnych PSP województwa świętokrzyskiego za 2019 rok oraz nakreślili główne cele i kierunki na 2020 rok.

Na zakończenie narady głos zabrali: dyrektor biura Komendy Głównej PSP, parlamentarzyści, Pan Wojewoda, Pan Marszałek oraz Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PSP RP dziękując świętokrzyskim strażakom za codzienną służbę. Podczas swoich wystąpień odnieśli się do roli, jaką w systemie bezpieczeństwa odgrywa straż pożarna. Podkreślili postęp, jaki na przestrzeni ostatnich lat dokonał się w dziedzinie bezpieczeństwa i skuteczności prowadzenia działań interwencyjnych. Podziękowali za zaangażowanie i wkład pracy wszystkich urzędów oraz innych podmiotów, które w minionym roku wspierały strażaków w działalności na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Wyrazili przekonanie, że zaplanowane zadania zostaną w pełni zrealizowane, a ich efekty przyczynią się do dalszej poprawy bezpieczeństwa mieszkańców całego województwa.

Opracowanie: mgr Monika Baran-Śnioch; KW PSP w Kielcach
Zdjęcia: asp. Bartłomiej Idzik; KW PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 110

Odwiedzin od 28.12.2018 183741

* 01.04.2020 r. Zabłocie pow. kielecki. Około godziny 9.20 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Pojazdami podróżowały 3 osoby. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, usunęli rozlane płyny eksploatacyjne, odłączyli zasilanie pojazdów. Pogotowie Ratunkowe przebadało podróżujących, jedna osoba została przewieziona do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy Straży Pożarnej. 25.03.2020 r. Łączyn, pow. jędrzejowski. Około godziny 10:10 na drodze gminnej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało łącznie 4 osoby. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy jeden z podróżujących osób, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz dokonaniu sorpcji plamy płynów eksploatacyjnych. W wyniku zdarzenia jedna osoba została zabrana do szpitala. W działaniach udział brało 2 zastępy oraz inne służby. * 23.03.2020 r. Cedzyna, pow. kielecki. Około godziny 06:55 do SK KM PSP w Kielcach wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla. Działania zastępów Straży Pożarnej na miejscu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu atmosfery przy użyciu detektorów wielogazowych, stwierdzając tlenek węgla na poziomie 200 ppm. W budynku przebywały dwie osoby, które po przebadaniu przez ZRM zostały zabrane do szpitala. W działaniach udział brały 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * * * * * * *