2020-02-17 | Jednostka: KM PSP

17 lutego 2020 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kieleckiego i miasta Kielce w 2019 roku. 

W odprawie  udział wzięli m.in.  senator RP Krzysztof Słoń, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Krzysztof Ciosek, członek Zarządu Powiatu - Mariusz Ściana, Przewodniczący Rady Powiatu - Jacek Kuzia, Komendant Miejski Policji - podinsp. dr Piotr Zalewski, Komendant Straży Miejskiej - mgr Renata Gruszczyńska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Joanna Pomarańska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Kielce - Robert Wojnowski, Dyrektor ŚCRMiTS - Marta Solnica wraz z zastępcą, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Ireneusz Żak,  burmistrzowie i wójtowie miast i  gmin powiatu kieleckiego, komendanci gminni oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w komendzie oraz kadra kierownicza komendy miejskiej PSP w Kielcach.

Komendant Miejski PSP w Kielcach bryg. Sławomir Karwat otwierając odprawę przywitał wszystkich uczestników oraz przedstawił program oprawy. Następnie mł. bryg. Mariusz Góra, z–ca komendanta miejskiego PSP przedstawił sprawozdanie z działalności operacyjnej podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, omówił stan przygotowania podmiotów KSRG do działań na terenie powiatu kieleckiego i miasta Kielce, oraz  działania szkoleniowe na rzecz OSP z terenu powiatu kieleckiego, z kolei st. kpt. Michał Świąder, z-ca komendanta miejskiego PSP omówił działania kontrolno – rozpoznawcze prowadzone na terenie powiatu oraz zadania inwestycyjne jakie zrealizowano w 2019.

W dalszej części narady w dyskusji głos zabrali zaproszeni goście dziękując strażakom za codzienną służbę oraz życząc realizacji planów na rok 2020. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Ciosek w swoim wystąpieniu skierował podziękowania do kieleckich strażaków jak również druhów z jednostek OSP powiatu kieleckiego, podsumował miniony rok oraz przedstawił cele do osiągnięcia w roku bieżącym. Komendant Miejski PSP w Kielcach bryg. Sławomir Karwat, podsumowując odprawę również przedstawił zadania przewidziane do realizacji w roku 2020,  podziękował strażakom PSP i OSP za zaangażowanie i wkład pracy w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz samorządom za podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kieleckiego i miasta Kielce.

Na zakończenie odprawy, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki - bryg. Krzysztof Ciosek uhonorował jednostkę OSP Bodzentyn pamiątkowym grawertonem, za ogromny wkład na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu kieleckiego, który w imieniu jednostki odebrał prezes OSP Bodzentyn - dh. Maciej Świderski.

 

Opracowanie:  mł. kpt. Marcin Pastuszka

Zdjęcia: archiwum KM PSP w Kielcach

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 179

Odwiedzin od 28.12.2018 183810

* 01.04.2020 r. Zabłocie pow. kielecki. Około godziny 9.20 doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Pojazdami podróżowały 3 osoby. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, usunęli rozlane płyny eksploatacyjne, odłączyli zasilanie pojazdów. Pogotowie Ratunkowe przebadało podróżujących, jedna osoba została przewieziona do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy Straży Pożarnej. 25.03.2020 r. Łączyn, pow. jędrzejowski. Około godziny 10:10 na drodze gminnej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało łącznie 4 osoby. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy jeden z podróżujących osób, odłączeniu akumulatorów w pojazdach oraz dokonaniu sorpcji plamy płynów eksploatacyjnych. W wyniku zdarzenia jedna osoba została zabrana do szpitala. W działaniach udział brało 2 zastępy oraz inne służby. * 23.03.2020 r. Cedzyna, pow. kielecki. Około godziny 06:55 do SK KM PSP w Kielcach wpłynęło zgłoszenie o podejrzeniu zatrucia tlenkiem węgla. Działania zastępów Straży Pożarnej na miejscu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, sprawdzeniu atmosfery przy użyciu detektorów wielogazowych, stwierdzając tlenek węgla na poziomie 200 ppm. W budynku przebywały dwie osoby, które po przebadaniu przez ZRM zostały zabrane do szpitala. W działaniach udział brały 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * * * * * * *