2020-02-13 | Jednostka: KP PSP Końskie

12 lutego 2020 roku w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP w Końskich, odbyła się narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu koneckiego w roku 2019. W naradzie, której gospodarzem był bryg. Grzegorz Zieliński - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich uczestniczyli mi.in.: z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Grzegorz Rajca, starosta powiatu koneckiego Grzegorz Piec, komendant powiatowy Policji insp. dr Waldemar Cisowski, burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele gmin, przedstawiciele nadleśnictw działających na terenie powiatu koneckiego oraz komendanci gminni i pracownicy komendy.

Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości naradę rozpoczął komendant powiatowy PSP, który w formie prezentacji multimedialnej dokonał szczegółowej analizy zadań zrealizowanych w minionym roku przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Komendant w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do zagadnień operacyjnych związanych z działaniami interwencyjnymi, przeprowadzonych czynności kontrolno - rozpoznawczych, wszelkich akcji prewencyjnych a także zrealizowanych inwestycji. Ponadto zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP, jaką odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu KSRG, a szczególnie władz samorządowych szczebla tak gminnego, jak i powiatowego. Komendant podziękował za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i rozumienie tematyki bezpieczeństwa. Podsumowanie było również okazją do zwrócenia uwagi na zagrożenia, potrzeby sprzętowe oraz kierunki rozwoju pożarnictwa zarówno tego zawodowego, jak również ochotniczego w 2020 roku.

Z-ca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Grzegorz Rajca w swoim wystąpieniu skierował podziękowania do druhów z jednostek OSP z terenu powiatu koneckiego za ich codzienną działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Na ręce prezesa OSP Modliszewice druha Grzegorza Chrabąszcza przekazał pamiątkowy grawerton jako podziękowanie za największą ilość wyjazdów (168) do zdarzeń w 2019 r.

Zaproszeni goście z uznaniem wyrazili się o profesjonalizmie i zaangażowaniu koneckich strażaków w realizacji nałożonych na komendę zadań, jak również o bardzo dobrej współpracy z Komendą Powiatową PSP w Końskich. Po zakończeniu wystąpień naradę zakończył komendant powiatowy PSP w Końskich dziękując za obecność wszystkim zaproszonym gościom.

Opracowanie: st. kpt. Mariusz Czapelski
Zdjęcia: st. kpt. Mariusz Czapelski

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 231

Odwiedzin od 28.12.2018 226110

* W dniu 05.08.2020 r. ok. godz. 19:30 w msc. Nieskurzów, pow. opatowski na drodze krajowej DK74 doszło do wypadku z udziałem 2 samochodów ciężarowych i 1 sam. osobowego. W wyniku zaistniałego zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 1.08.2020 r. ok. godz. 14:10 w msc. Osiek, powiat staszowski, doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Pojazdami łącznie podróżowało 8 osób, które zostały ranne. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 30.07.2020 roku o godz. 21. 44 samochód osobowy wypadł z jezdni. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu kierowcy. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej. * *