2020-02-12 | Jednostka: KP PSP Ostrowiec

12 lutego 2020 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się narada roczna podsumowująca działalność strażaków z powiatu ostrowieckiego za rok 2019 i przedstawiająca cele i kierunki z zakresu ochrony przeciwpożarowej na rok bieżący.

Podsumowania dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. st. bryg. Robert Grudzień oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Tomasz Łyjak.

W spotkaniu udział wzięli: Senator RP Pan Jarosław Rusiecki, Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Sabat, dyrektor biura poselskiego posła Andrzeja Kryja – Pani Sylwia Kula, Wicestarosta Ostrowiecki Pan Andrzej Jabłoński, burmistrzowie oraz wójtowie gmin z powiatu ostrowieckiego, prezesi oraz komendanci gminni ochotniczych straży pożarnej z terenu powiatu ostrowieckiego, komendant straży miejskiej, a także lokalne media.

Na odprawie omówiono szereg zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podczas narady komendant powiatowy zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP jaką odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, oraz podkreślił ogromną rolę władz samorządowych w tworzeniu bezpiecznego systemu, skutecznie chroniącego lokalną społeczność przed zagrożeniami. Komendant podziękował wszystkim urzędom i innym podmiotom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i zrozumienie dla problemów z zakresu bezpieczeństwa. Natomiast Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego w swoim wystąpieniu wysoko ocenił pracę i służbę ostrowieckich strażaków, jak również współpracę komendy z jednostkami OSP z terenu naszego powiatu.

Podczas uroczystości wręczono prezesowi OSP Kunów - druhowi Władysławowi Ćwiekowi pamiątkowy grawerton z podziękowaniami za największe zaangażowanie w działania ratownicze w 2019 roku w powiecie ostrowieckim. Po zakończonej naradzie Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach wizytował Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą i spotkał się ze strażakami dziękując za ich zaangażowanie w codziennej służbie.

Opracowanie; mł. bryg. Barbara Majdak,

Zdjęcia: archiwum KP PSP Ostrowiec

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 251

Odwiedzin od 28.12.2018 226130

* W dniu 05.08.2020 r. ok. godz. 19:30 w msc. Nieskurzów, pow. opatowski na drodze krajowej DK74 doszło do wypadku z udziałem 2 samochodów ciężarowych i 1 sam. osobowego. W wyniku zaistniałego zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 1.08.2020 r. ok. godz. 14:10 w msc. Osiek, powiat staszowski, doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Pojazdami łącznie podróżowało 8 osób, które zostały ranne. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 30.07.2020 roku o godz. 21. 44 samochód osobowy wypadł z jezdni. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu kierowcy. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej. * *