2020-02-11 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka

W okresie od 27 stycznia do 10 lutego 2020 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej zorganizowała i przeprowadziła szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (126 godzin) dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kazimierskiego. Zajęcia zrealizowano zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji szkoleń dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych z 2015 roku, których celem było m.in. przygotowanie strażaka ratownika do prowadzenia podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu podczas działań z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia technicznego, w tym urządzeń nadawczo-odbiorczych właściwych dla sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej, prowadzenie działań ratowniczych podczas powodzi oraz wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze. Zajęcia prowadzone były przez oficerów i aspirantów Komendy Powiatowej oraz jednostki ratowniczo – gaśniczej PSP w Kazimierzy Wielkiej. Po zrealizowaniu wszystkich godzin teoretycznych oraz praktycznych odbył się egzamin końcowy, który pozytywnie zaliczyło 18 druhów i druhen uczestniczących w zajęciach. Uroczystego wręczenia zaświadczeń w dniu 10 lutego dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło gratulując wszystkim chęci, wytrwałości, bardzo dobrych wyników i życząc tym samym, by zdobyta wiedza i umiejętności znajdowały odzwierciedlenie w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie całego powiatu kazimierskiego przyczyniając się do bezpieczeństwa mieszkańców.

Opracowanie: mgr inż. Karolina Kieljan – KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: mł. ogn. Jarosław Penkalski - JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 256

Odwiedzin od 28.12.2018 226135

* W dniu 05.08.2020 r. ok. godz. 19:30 w msc. Nieskurzów, pow. opatowski na drodze krajowej DK74 doszło do wypadku z udziałem 2 samochodów ciężarowych i 1 sam. osobowego. W wyniku zaistniałego zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 1.08.2020 r. ok. godz. 14:10 w msc. Osiek, powiat staszowski, doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Pojazdami łącznie podróżowało 8 osób, które zostały ranne. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 30.07.2020 roku o godz. 21. 44 samochód osobowy wypadł z jezdni. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu kierowcy. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej. * *