2020-02-11 | Jednostka: KP PSP Włoszczowa

11 lutego 2020 roku w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP we Włoszczowie odbyła się narada podsumowująca działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu włoszczowskiego w roku 2019. W naradzie, której gospodarzem był kpt. Andrzej Pacanowski - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie uczestniczyli mi.in.: świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Krzysztof Ciosek, wicestarosta powiatu włoszczowskiego Łukasz Karpiński, członek zarządu powiatu włoszczowskiego Rafał Pacanowski, przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego z burmistrzem Włoszczowy Grzegorzem Dziubkiem na czele, z-ca Komendanta Powiatowego Policji nadkom. Marek Gaj, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Wiktor Krotla, Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszczowa Artur Ratusznik, przedstawiciele pozostałych nadleśnictw działających na terenie powiatu włoszczowskiego oraz prezesi, naczelnicy jednostek OSP z terenu powiatu włoszczowskiego i pracownicy komendy.

Po przywitaniu wszystkich zaproszonych gości naradę rozpoczął komendant powiatowy PSP, który w formie prezentacji multimedialnej dokonał szczegółowej analizy zadań zrealizowanych w minionym roku przez Państwową Straż Pożarną i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Komendant w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do zagadnień operacyjnych związanych z działaniami interwencyjnymi, przeprowadzonych czynności kontrolno- rozpoznawczych, a także inwestycyjnych. Ponadto zwrócił uwagę na istotną rolę jednostek OSP, jaką one odgrywają w prawidłowym funkcjonowaniu KSRG, zwracając również uwagę na ogromną rolę władz samorządowych szczebla tak gminnego, jak i powiatowego. Komendant podziękował wszystkim urzędom i instytucjom za wszelkie formy wsparcia dla strażaków przy realizacji postawionych przed nimi zadań, za pomoc, zaangażowanie i rozumienie tematyki bezpieczeństwa. Podsumowanie było również okazją do zwrócenia uwagi na zagrożenia, potrzeby sprzętowe oraz kierunki rozwoju pożarnictwa zarówno tego zawodowego, jak również ochotniczego w 2020 roku. Podczas odprawy omówione zostały prowadzone kampanie społeczne tj. m.in. „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa!”.

Warto nadmienić, że świętokrzyski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach bryg. Krzysztof Ciosek w swoim wystąpieniu skierował  podziękowania do druhów z jednostek OSP z terenu powiatu włoszczowskiego za ich codzienną działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Na ręce naczelnika OSP Krasocin druha Michała Kaczmarka przekazał pamiątkowy grawerton jako podziękowanie za największą mobilność i liczbę (108) wyjazdów do zdarzeń w 2019 r.  

Zaproszeni goście z uznaniem wyrazili się o profesjonalizmie i zaangażowaniu włoszczowskich strażaków w realizacji nałożonych na komendę zadań, jak również o bardzo dobrej współpracy z Komendą Powiatową PSP we Włoszczowie. Po zakończeniu wystąpień i krótkiej dyskusji naradę zakończył kpt. Andrzej Pacanowski komendant powiatowy PSP we Włoszczowie dziękując za obecność wszystkim zaproszonym gościom.

W 2019 roku Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie dysponowało jednostki ratownicze PSP i OSP do 582 zdarzeń.

Lp.

Rodzaj zdarzenia

Ilość zdarzeń :

1

Pożary

226 (39 %)

2

Miejscowe zagrożenia

343 (59 %)

3

Alarmy fałszywe

13 (2 %)

 

Razem :

582

Łącznie w 2019  roku w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu  włoszczowskiego udział brało ogółem 1525  zastępów oraz 6542 strażaków-ratowników, w tym:

  • 732  zastępów PSP oraz 2572  strażaków- ratowników,
  • 793 zastępów OSP oraz 3968 strażaków- ratowników.

 

Opracowanie: mł. bryg. Tomasz Szymański

Zdjęcia: archiwum KP PSP we Włoszczowie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 257

Odwiedzin od 28.12.2018 226136

* W dniu 05.08.2020 r. ok. godz. 19:30 w msc. Nieskurzów, pow. opatowski na drodze krajowej DK74 doszło do wypadku z udziałem 2 samochodów ciężarowych i 1 sam. osobowego. W wyniku zaistniałego zdarzenia 3 osoby zostały poszkodowane. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 1.08.2020 r. ok. godz. 14:10 w msc. Osiek, powiat staszowski, doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem dostawczym. Pojazdami łącznie podróżowało 8 osób, które zostały ranne. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kpp poszkodowanym oraz pomocy w ich transporcie do karetek pogotowia. W działaniach udział wzięło 5 zastępów PSP i OSP, Pogotowie Ratunkowe, w tym LPR oraz Policja. * W dniu 30.07.2020 roku o godz. 21. 44 samochód osobowy wypadł z jezdni. Strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu kierowcy. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej. * *