2020-02-11 | Jednostka: KP PSP STASZÓW

11 lutego 2020 roku w ramach kampanii społecznej: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” Komendę Powiatową PSP w Staszowie odwiedziły dzieci z przedszkola w Potoku. Wizyta rozpoczęła się od Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, gdzie omówiono sposoby zgłaszania różnych zdarzeń na numery alarmowe. Następnie strażacy zmiany służbowej przybliżyli dzieciom tryb i zasady ich codziennej pracy. Zaprezentowane zostało umundurowanie oraz środki ochrony osobistej, które chronią i zabezpieczają strażaków przed czynnikami zewnętrznymi oraz sprzęt używany przez strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W trakcie wizyty zapoznano dzieci z niebezpieczeństwem jakim jest tlenek węgla, jakie niesie zagrożenia dla zdrowia i życia oraz jak się zabezpieczyć przed zatruciem.

Opracowanie: kpt. Krzysztof Kunys, KP PSP Staszów

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Kunys, KP PSP Staszów

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 8

Odwiedzin od 28.12.2018 258885

* *