2020-01-10 | Jednostka: KP PSP Pińczów

9 stycznia 2020 r. w obiekcie Hali Widowiskowo Sportowej w Pińczowie odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP z udziałem Prezesów OSP z terenu powiatu pińczowskiego. Posiedzeniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Zbigniew Kierkowski. W trakcie obrad omówiono tematykę dotyczącą stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, podsumowano kampanię sprawozdawczą za 2019 rok, ustalono terminy przeprowadzenia gminnych i powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych oraz omówiono przebieg gminnego i powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Na ww. spotkaniu pińczowską komendę PSP reprezentowali Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat oraz mł. bryg. Piotr Wieniecki – Naczelnik Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego.  Komendant Powiatowy w swoim wystąpieniu omówił realizację dotacji przyznawanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wskazał kierunki rozwoju ochrony przeciwpożarowej w powiecie pińczowskim na najbliższe lata. Naczelnik Wydziału Operacyjno – Kontrolno – Rozpoznawczego omówił obszary problemowe występujące w działalności operacyjnej oraz przedstawił plan szkoleń druhów OSP na rok 2020. Komendant Powiatowy PSP w Pińczowie mł. bryg. Grzegorz Karwat zachęcał druhów do udziału w szkoleniach organizowanych przez pińczowską komendę jak również podziękował druhom za zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu pińczowskiego.

Opracowanie: kpt. Mateusz Tarka
Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Pińczowie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 67

Odwiedzin od 28.12.2018 156768

* 25.01.2020r. Janczyce, pow. opatowski. Około godziny 13.20 doszło do pożaru drewnianej podłogi w pomieszczeniu pokoju budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Pożar ugaszono podając 2 prądy wody. Przyczyna:zwarcia instalacji elektrycznej lodówki.W działaniach gaśniczych brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej. * 24.01.2020r. Suków powiat kielecki. Około godziny 13.55 doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Pojazdami podróżowało 3 osoby. Strażacy udzielili pomocy medycznej poszkodowanym, zabezpieczyli pojazdy, zebrali płyny eksploatacyjne, odłączyli zasilanie w samochodach. Poszkodowani zostali przekazani Pogotowiu Ratunkowemu. W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej.23.01.2020 r. Moskorzew pow. włoszczowski. O godzinie 15. 10 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. działania strażaków polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy jednej z podróżujących osób i zepchnięciu uszkodzonych pojazdów na pobocze. W działaniach ratowniczych udział brały 3 zastępy Straży Pożarnej. 22.01.2020 r. Wiśniówka, pow. kielecki. Około 8.30 na drodze ekspresowej S7 doszło do zderzenia 17 samochodów (11 sam. osobowych, 2 ciężarowe, 4 dostawcze). Pojazdami podróżowało 24 osoby. Wszystkie osoby opuściły pojazdy przed przybyciem JOP. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu wody w natarciu na palący się samochód osobowy oraz wspólnie z obecnymi na miejscu ZRM udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy 5 uczestnikom zdarzenia. Kolejnymi działaniami było odłączenie zasilania w pojazdach, a także usunięcie plam substancji ropopochodnych powstałych w wyniku zderzenia. Całe zdarzenie miało miejsce na długości ok. 800m. W wyniku wypadku do szpitala zostały zabrane 4 osoby. W działaniach udział brało 11 zastępów Straży Pożarnej (tj. 43 strażaków) oraz inne służby. * * * * * * * * * * * * * * * * * *