2019-12-05 | Jednostka: KP PSP Starachowice

3 grudnia 2019 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach st. bryg. Wiesław Ungier wizytował Ochotnicze Straże Pożarne w Brodach, Krynkach i Lubienii. Głównym obszarem działania jednostek jest gmina Brody. Z uwagi na wydłużony czas dojazdu z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Starachowicach funkcjonowanie wskazanych Ochotniczych Straży Pożarnych jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Jednostka OSP Brody od stycznia b.r. uczestniczyła w likwidacji 82 pożarów i miejscowych zagrożeń, jednostka OSP Krynki - 68 razy, zaś OSP Lubienia wyjeżdżała do akcji 33 razy. Druhowie OSP Brody poza standardowym zakresem działań specjalizują się dodatkowo w ratownictwie wodnym.

W trakcie wizytacji omówiono tematykę związana z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Podsumowano także wykorzystanie środków finansowych, jakie jednostki otrzymały w tym roku w ramach zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: mł. ogn. Adrian Lipa

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 75

Odwiedzin od 28.12.2018 156776

* 25.01.2020r. Janczyce, pow. opatowski. Około godziny 13.20 doszło do pożaru drewnianej podłogi w pomieszczeniu pokoju budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Pożar ugaszono podając 2 prądy wody. Przyczyna:zwarcia instalacji elektrycznej lodówki.W działaniach gaśniczych brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej. * 24.01.2020r. Suków powiat kielecki. Około godziny 13.55 doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Pojazdami podróżowało 3 osoby. Strażacy udzielili pomocy medycznej poszkodowanym, zabezpieczyli pojazdy, zebrali płyny eksploatacyjne, odłączyli zasilanie w samochodach. Poszkodowani zostali przekazani Pogotowiu Ratunkowemu. W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej.23.01.2020 r. Moskorzew pow. włoszczowski. O godzinie 15. 10 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. działania strażaków polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy jednej z podróżujących osób i zepchnięciu uszkodzonych pojazdów na pobocze. W działaniach ratowniczych udział brały 3 zastępy Straży Pożarnej. 22.01.2020 r. Wiśniówka, pow. kielecki. Około 8.30 na drodze ekspresowej S7 doszło do zderzenia 17 samochodów (11 sam. osobowych, 2 ciężarowe, 4 dostawcze). Pojazdami podróżowało 24 osoby. Wszystkie osoby opuściły pojazdy przed przybyciem JOP. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu wody w natarciu na palący się samochód osobowy oraz wspólnie z obecnymi na miejscu ZRM udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy 5 uczestnikom zdarzenia. Kolejnymi działaniami było odłączenie zasilania w pojazdach, a także usunięcie plam substancji ropopochodnych powstałych w wyniku zderzenia. Całe zdarzenie miało miejsce na długości ok. 800m. W wyniku wypadku do szpitala zostały zabrane 4 osoby. W działaniach udział brało 11 zastępów Straży Pożarnej (tj. 43 strażaków) oraz inne służby. * * * * * * * * * * * * * * * * * *