2019-12-05 | Jednostka: KP PSP Starachowice

3 grudnia 2019 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach st. bryg. Wiesław Ungier wizytował Ochotnicze Straże Pożarne w Brodach, Krynkach i Lubienii. Głównym obszarem działania jednostek jest gmina Brody. Z uwagi na wydłużony czas dojazdu z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Starachowicach funkcjonowanie wskazanych Ochotniczych Straży Pożarnych jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Jednostka OSP Brody od stycznia b.r. uczestniczyła w likwidacji 82 pożarów i miejscowych zagrożeń, jednostka OSP Krynki - 68 razy, zaś OSP Lubienia wyjeżdżała do akcji 33 razy. Druhowie OSP Brody poza standardowym zakresem działań specjalizują się dodatkowo w ratownictwie wodnym.

W trakcie wizytacji omówiono tematykę związana z bieżącym funkcjonowaniem jednostek. Podsumowano także wykorzystanie środków finansowych, jakie jednostki otrzymały w tym roku w ramach zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Nyga
Zdjęcia: mł. ogn. Adrian Lipa

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 19

Odwiedzin od 28.12.2018 241048

* 14.09.2020r. Kielce ul. Tarnowska . Około godziny 11:47 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia jedna osoba po zaopatrzeniu przez Pogotowie Ratunkowe, została zabrana do szpitala. Strażacy zabezpieczyli stronę techniczną zdarzenia. *