2019-11-28 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka

W dniu 28.11.2019 r. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w Bejscach. Pełniąca służbę zmiana III zaprezentowała przybyłym dzieciom sprzęt będący na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, oraz wyjaśniła  jak wygląda praca strażaka prezentując jednocześnie indywidualne wyposażenie ratowników. Następnie przeprowadzono pogadankę dotyczącą niebezpieczeństw związanych z sezonem grzewczym m.in. przyczyny występowania w pomieszczeniach tlenku węgla potocznie zwanego „czadem” oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku. Wskazano na możliwość wyposażenia obiektów w czujki detekcyjne jako dodatkowe zabezpieczenie przed tlenkiem węgla w ramach corocznej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Opracowanie: mgr inż. Karolina Kieljan – KP PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia: archiwum – KP PSP Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 28.12.2018 140621

* 08.12.2019 r. Ossolin pow. sandomierski. Około godziny 08:30 doszło do zderzenia samochodu osobowego ze słupem telefonicznym. Po przybyciu na miejsce wypadku osoba kierująca znajdowała się w pojeździe. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do osoby poszkodowanej. Udzielono KPP (opatrunek głowy, założono kołnierz ortopedyczny, zabezpieczono przez utratą ciepła). Poszkodowanego wspólnie z ZRM wydobyto z pojazdu i przetransportowano do karetki, następnie poszkodowany został zabrany do szpitala na dalsze badania. W działaniach brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej. * 07.12.2019 r. Starachowice Aleja Niepodległości. Około godziny 14.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W samochodach podróżowały dwie osoby. Samochody blokowały jeden pas jezdni. Po przebadaniu poszkodowanych Pogotowie Ratunkowe zadecydowało o przewiezieniu jednego z nich do Szpitala. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach, sprawdzeniu pojazdów na obecność wycieku płynów eksploatacyjnych. W działaniach brały udział dwa zastępy Straży Pożarnej. * *