2019-11-28 | Jednostka: KP PSP Pińczów

24 listopada 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie zakończyło się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP z terenu powiatu pińczowskiego. Szkolenie realizowane było zgodnie z obowiązującymi zasadami organizacji szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Celem szkolenia było przygotowanie członków ochotniczych straży pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz prowadzenia szkoleń doskonalących nawyki i umiejętności w jednostkach macierzystych.
Zajęcia prowadzone były przez oficerów i aspirantów Komendy Powiatowej PSP w Pińczowie. Egzamin końcowy został przeprowadzony 24 listopada 2019 roku. Do egzaminu przystąpiło  35 druhów. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali pozytywne wyniki. Na uroczyste zakończenie szkolenia przybył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie bryg. Jarosław Huk, który wraz z kierownikiem kursu oraz członkami komisji egzaminacyjnej pogratulował druhom pozytywnego ukończenia szkolenia oraz wręczył stosowne zaświadczenia.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie składa serdeczne gratulacje druhom i zachęca do dalszego poszerzania kwalifikacji z zakresu pożarnictwa.

Opracowanie: mł. bryg. Piotr Wieniecki
Zdjęcia: archiwum KP PSP Pińczów

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 4

Odwiedzin od 28.12.2018 140620

* 08.12.2019 r. Ossolin pow. sandomierski. Około godziny 08:30 doszło do zderzenia samochodu osobowego ze słupem telefonicznym. Po przybyciu na miejsce wypadku osoba kierująca znajdowała się w pojeździe. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do osoby poszkodowanej. Udzielono KPP (opatrunek głowy, założono kołnierz ortopedyczny, zabezpieczono przez utratą ciepła). Poszkodowanego wspólnie z ZRM wydobyto z pojazdu i przetransportowano do karetki, następnie poszkodowany został zabrany do szpitala na dalsze badania. W działaniach brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej. * 07.12.2019 r. Starachowice Aleja Niepodległości. Około godziny 14.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W samochodach podróżowały dwie osoby. Samochody blokowały jeden pas jezdni. Po przebadaniu poszkodowanych Pogotowie Ratunkowe zadecydowało o przewiezieniu jednego z nich do Szpitala. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach, sprawdzeniu pojazdów na obecność wycieku płynów eksploatacyjnych. W działaniach brały udział dwa zastępy Straży Pożarnej. * *