W dniach: 25, 26 i 27 listopada 2019 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadzony został cykl trzech szkoleń dla dyżurnych operacyjnych stanowisk kierowania komendantów powiatowych/miejskiego PSP oraz funkcjonariuszy realizujących sprawy operacyjne z terenu województwa świętokrzyskiego.

Przedmiotowe szkolenia nadzorował zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Sabat.

Tematyka szkoleń obejmowała następujące zagadnienia:

  • sporządzanie informacji ze zdarzeń,
  • współpraca pomiędzy stanowiskami kierowania: Komendanta Głównego PSP, Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Komendantów Powiatowych/Miejskiego PSP,
  • potencjał sprzętowy przewidziany do działań ratowniczo- gaśniczych,
  • dokumentowanie działań ratowniczo-gaśniczych przez służbę dyżurną stanowisk kierowania Komendantów Powiatowych/Miejskiego PSP na przykładzie pożaru składowiska odpadów w Fałkowie,
  • udział komendantów, dowódców JRG, dowódców zmian w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
  • podmiana obsad osobowych w SWD PSP w trakcie prowadzonych działań,
  • archiwizacja komunikatów w SWD PSP mająca na celu przyśpieszenie pracy systemu,
  • inspekcie gotowości operacyjnej stanowisk kierowania Komendantów Powiatowych/ Miejskiego PSP,
  • zastosowanie i wykorzystanie bezzałogowego statku (dron) podczas działań ratowniczo-gaśniczych,
  • ewidencjonowanie medycznych działań ratowniczych w SWD PSP.

Ponadto ramach doskonalenia zawodowego pomiędzy PSP, a Centrum Powiadamiania Ratunkowego w szkoleniach udział wzięli przedstawiciele CPR w Kielcach, którzy omówili zagadnienia związane ze współpracą pomiędzy operatorami alarmowymi, a dyżurnymi operacyjnymi stanowisk kierowania komendantów powiatowych/miejskiego PSP oraz spostrzeżenia dotyczące obsługi zgłoszeń, w tym zgłoszeń systemu eCall.

Podsumowania szkoleń oraz całego cyklu dokonał zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Sabat, który podkreślił rolę i znaczenie służby dyżurnej w organizowaniu działań ratowniczo-gaśniczych oraz omówił najistotniejsze zagadnienia oraz problemy towarzyszące codziennej służbie dyżurnych operacyjnych stanowisk kierowania.

Organizatorem cyklu szkoleń był Wydział Operacyjny KW PSP w Kielcach.

 

Opracowanie: kpt. Kamil Ciepielewski, KW PSP w Kielcach

Zdjęcia: Archiwum KW PSP w Kielcach

 

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 1

Odwiedzin od 28.12.2018 140617

* 08.12.2019 r. Ossolin pow. sandomierski. Około godziny 08:30 doszło do zderzenia samochodu osobowego ze słupem telefonicznym. Po przybyciu na miejsce wypadku osoba kierująca znajdowała się w pojeździe. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do osoby poszkodowanej. Udzielono KPP (opatrunek głowy, założono kołnierz ortopedyczny, zabezpieczono przez utratą ciepła). Poszkodowanego wspólnie z ZRM wydobyto z pojazdu i przetransportowano do karetki, następnie poszkodowany został zabrany do szpitala na dalsze badania. W działaniach brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej. * 07.12.2019 r. Starachowice Aleja Niepodległości. Około godziny 14.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W samochodach podróżowały dwie osoby. Samochody blokowały jeden pas jezdni. Po przebadaniu poszkodowanych Pogotowie Ratunkowe zadecydowało o przewiezieniu jednego z nich do Szpitala. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach, sprawdzeniu pojazdów na obecność wycieku płynów eksploatacyjnych. W działaniach brały udział dwa zastępy Straży Pożarnej. * *