2019-11-07 | Jednostka: KP PSP Końskie

7 listopada 2019 roku w Komendzie Powiatowej PSP W Końskich odbyło się spotkanie poświęcone zagrożeniom związanym z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciom tlenkiem węgla w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Końskich bryg. Grzegorza Zielińskiego na spotkanie przybyli: mistrz kominiarski, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych oraz pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za opiekę społeczną. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo użytkowania urządzeń grzewczych, a także przewodów spalinowych oraz wentylacyjnych w kontekście zagrożenia tlenkiem węgla. Uczestnikom spotkania przekazano materiały edukacyjno-informacyjne, które za ich pośrednictwem trafią do mieszkańców powiatu koneckiego. Prowadzący spotkanie zastępca Komendanta Powiatowego st. kpt Ryszard Stańczak zachęcał zarządców do wyposażania nadzorowanych przez nich lokali w czujki tlenku węgla i dymu jak również deklarował pomoc Państwowej Straży Pożarnej w ich montażu. Mistrz kominiarski przypomniał zgromadzonym o konieczności systematycznego czyszczenia oraz przeglądania przewodów kominowych i wentylacyjnych. Podczas spotkania, stwierdzono że prowadzona szeroko i intensywnie kampania społeczna przyczyniła się niewątpliwie do zwiększenia świadomości wśród społeczeństwa w kwestii zagrożenia tlenkiem węgla.

 

Opracowanie: st. kpt. Ryszard Stańczak
Zdjęcia: Archiwum KP PSP Końskie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 3

Odwiedzin od 28.12.2018 140619

* 08.12.2019 r. Ossolin pow. sandomierski. Około godziny 08:30 doszło do zderzenia samochodu osobowego ze słupem telefonicznym. Po przybyciu na miejsce wypadku osoba kierująca znajdowała się w pojeździe. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do osoby poszkodowanej. Udzielono KPP (opatrunek głowy, założono kołnierz ortopedyczny, zabezpieczono przez utratą ciepła). Poszkodowanego wspólnie z ZRM wydobyto z pojazdu i przetransportowano do karetki, następnie poszkodowany został zabrany do szpitala na dalsze badania. W działaniach brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej. * 07.12.2019 r. Starachowice Aleja Niepodległości. Około godziny 14.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W samochodach podróżowały dwie osoby. Samochody blokowały jeden pas jezdni. Po przebadaniu poszkodowanych Pogotowie Ratunkowe zadecydowało o przewiezieniu jednego z nich do Szpitala. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach, sprawdzeniu pojazdów na obecność wycieku płynów eksploatacyjnych. W działaniach brały udział dwa zastępy Straży Pożarnej. * *