2019-11-06 | Jednostka: KM PSP

5 października 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne. Nadzór nad nimi sprawował zastęp zmiany służbowej podziału bojowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 KM PSP w Kielcach. Podczas ćwiczeń  sprawdzono sposób ogłaszania, organizację ewakuacji oraz zachowanie się młodzieży i personelu w przypadku występującego zagrożenia.  Po zakończeniu ćwiczeń, dowódca zmiany służbowej st. kpt. Tomasz Kaluga  przedstawił obecnym na sali gimnastycznej uczniom i pracownikom szkoły wnioski z zakończonego ćwiczenia oraz przekazał dodatkowe uwagi i spostrzeżenia dotyczące ewakuacji.

Dodatkowo przeprowadził prelekcję w ramach akcji, pt. „Czujka Na straży Twojego bezpieczeństwa”. W myśl kampanii zaznajomił obecnych o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla i warunkach w jakich ten gaz powstaje. Opowiedział również o zaletach wyposażenia mieszkań w czujniki czadu, oraz o zasadach prawidłowego montażu i eksploatacji. Zwrócił również uwagę, aby regularnie dokonywać wymiany baterii zasilających w/w urządzenia, a także wspomniał o konieczności wykonywania terminowego przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych. Po zakończonych ćwiczeniach, zastęp powrócił do jednostki.

Opracowanie: mł. asp. Jakub Bugajski

Zdjęcia: Archiwum JRG KM PSPNr 2 w Kielcach

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

Odwiedzin dziś 5

Odwiedzin od 28.12.2018 140621

* 08.12.2019 r. Ossolin pow. sandomierski. Około godziny 08:30 doszło do zderzenia samochodu osobowego ze słupem telefonicznym. Po przybyciu na miejsce wypadku osoba kierująca znajdowała się w pojeździe. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, następnie przy pomocy narzędzi hydraulicznych wykonano dostęp do osoby poszkodowanej. Udzielono KPP (opatrunek głowy, założono kołnierz ortopedyczny, zabezpieczono przez utratą ciepła). Poszkodowanego wspólnie z ZRM wydobyto z pojazdu i przetransportowano do karetki, następnie poszkodowany został zabrany do szpitala na dalsze badania. W działaniach brały udział 3 zastępy Straży Pożarnej. * 07.12.2019 r. Starachowice Aleja Niepodległości. Około godziny 14.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W samochodach podróżowały dwie osoby. Samochody blokowały jeden pas jezdni. Po przebadaniu poszkodowanych Pogotowie Ratunkowe zadecydowało o przewiezieniu jednego z nich do Szpitala. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach, sprawdzeniu pojazdów na obecność wycieku płynów eksploatacyjnych. W działaniach brały udział dwa zastępy Straży Pożarnej. * *